Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci56
 • absolwenci58
 • doktoranci8
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne17
 • naukowe36
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma9
 • instytucja rządowa13
 • samorząd18
 • inny2
Wróć do listy

Odnawialne Źródła Energii – Szansa na Stabilizację Klimatu i Lepsze Jutro

organizator:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.03.2011

Odnawialne Źródła Energii – Szansa na Stabilizację Klimatu i Lepsze Jutro

Myśli to energia. Możesz stworzyć bądź zniszczyć swój świat swoimi myślami (Susan Taylor) to myśl przewodnia kolejnego ogólnopolskiego konkursu energetycznego organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie.

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży edukacją ekologiczną i energetyczną poprzez zachęcenie do zbadania roli odnawialnych źródeł energii w rozwiązaniu problemów środowiskowych, energetycznych i klimatycznych. Cele szczegółowe konkursu to promowanie wiedzy o ekologii i energetyce, aktywizacja działań na rzecz upowszechniania świadomości energetycznej i ekologicznej, rozbudzenie wśród młodzieży zamiłowania do wiedzy i rozwijanie jej pasji badawczych oraz poznawczych.

Konkurs adresowany jest do młodzieży z całej Polski, która w momencie ogłoszenia wyników (maj 2011) będzie mieć ukończone 17 lat i nie przekroczy 25. roku życia.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzież akademicka.

Lista tematów prac, które mogą być przedmiotem oceny jury konkursu jest następująca:

 • Szanse rozwoju rynku biopaliw w Polsce.
 • Odpady (komunalne i przemysłowe) jako źródło energii.
 • Energia słońca – aspekty ekologiczne i ekonomiczne.
 • Energia jądrowa w obronie klimatu.
 • Dekarbonizacja – co to jest i w jakim stopniu jest realna?
 • Konsekwencje polityki niskoemisyjnej dla Polski.
 • Dlaczego Polska to jedno z atrakcyjniejszych w Europie miejsc do rozwoju energetyki wiatrowej?
 • Zaangażowanie gmin na rzecz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii – czy twoja gmina jest aktywna?
 • Technologie inteligentnych sieci (ang. smart grid technologies) w energetyce.
 • Czy biogazownie pomogą w ochronie środowiska i klimatu?

Istotnym elementem wpływającym na ocenę prac przez Jury będzie oryginalność ujęcia tematu i osobiste zaangażowanie.

Konkurs ma formę prac pisemnych, których nieodzownym elementem powinna być bibliografia. Zasady udziału w konkursie zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Organizatora, www.lo3.jaworzno.edu.pl

Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody rzeczowe. Finał konkursu będzie miał formę konferencji podsumowującej. Wezmą w niej udział osoby zaangażowane w konkurs, przede wszystkim laureaci, władze szkolne/uczelni i samorządowe oraz media. Ponadto na uroczystym rozdaniu nagród podczas konferencji wybrani laureaci konkursu zaprezentują swoje prace.

Konkurs ma przyczynić się do wzrostu zainteresowania młodzieży problemami energetyki oraz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Konkurs ten jest również świetną okazją dla młodzieży szkolnej czy studentów do pogłębienia swojej wiedzy o odnawialnych źródłach energii i ich roli w rozwoju energetyki z poszanowaniem środowiska naturalnego, rozwinięcia zainteresowań badawczych oraz nauczenia się pisania prac o charakterze naukowym.

Prace będą przyjmowane do 21 marca 2011 roku.

Informacja pochodzi ze strony: www.lo3.jaworzno.edu.pl

Kontakt

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie
ul. Towarowa 61
43-609 Jaworzno


www.lo3.jaworzno.edu.pl