Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie10
 • studenci21
 • absolwenci19
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie5
 • artystyczne8
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie21
 • małopolskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd8
 • inny3
Wróć do listy

Od teorii do praktyki

organizator:

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.10.2013

Od teorii do praktyki

Konkurs „SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki” jest konkursem skierowanym do studentów kierunków uniwersyteckich i technicznych publicznych i niepublicznych polskich uczelni wyższych.

Ideą konkursu jest stworzenie pomostu łączącego świat nauki i biznesu oraz popularyzacja szwajcarskich standardów jakości produktów, usług i relacji, rzetelności i solidności wobec partnerów i pracowników, innowacyjności, dbałości o środowisko naturalne, etc.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe (doktorskie, magisterskie i inżynierskie) poświęcone zasadom postępowania w obrocie gospodarczym, kwestiom jakości produktów i usług lub też innowacyjności rozwiązań technicznych, procesów lub modelu biznesowego. Szczególnie promowane będą prace uwzględniające wzorce i zasady panujące na rynku szwajcarskim lub w firmach szwajcarskich działających w Polsce.

Konkurs przebiega dwuetapowo:

 • w pierwszym etapie oceniane są nadesłane konspekty prac dyplomowych,
 • w drugim wyłonione i nagrodzone zostaną najlepsze zgłoszone prace dyplomowe.

Inicjatorem i Organizatorem konkursu jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, zaś Partnerami działające na terenie Polski szwajcarskie firmy, użytkownicy znaku jakości „SWISSSTANDARDS.PL”.

31.10.2013
termin rejestracji i zgłoszenia konspektu pracy do konkursu

 • zgłoś swój temat lub wybierz temat z zaproponowanej puli tematów,
 • dołącz 1-stronicowy zarys koncepcyjny zgłaszanej pracy.

30.11.2013 ogłoszenie decyzji organizatora o zakwalifikowaniu pracy do II etapu konkursu
31.07.2014 termin składania prac konkursowych w II etapie
31.10.2014 rozstrzygnięcie konkursu
30.11.2014 ogłoszenie wyników konkursu

Informacje pochodzą ze strony: http://odteoriidopraktyki.pl

Kontakt

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza


tel. 22 322 76 25
bs@swisschamber.pl
http://odteoriidopraktyki.pl