Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Od pomysłu do realizacji

organizator:

AC

Rodzaj:
naukowe, inne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2017

Od pomysłu do realizacji

AC S.A. – producent innowacyjnej elektroniki, lider w systemach autogaz wraz z firmami partnerskimi ogłosił Konkurs na najlepszy projekt innowacyjny „Od pomysłu do realizacji”. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych Projektów najlepszych prototypów urządzeń z kategorii: IoT, Automotive, Electromobility, Wearable Electronics, Smart Home, Open.

Zgłaszane prototypy muszą wykorzystywać technologię Partnera Konkursu – firmy NXP. Uczestnicy Konkursu zachowują majątkowe prawa autorskie do Projektu zgłaszanego w Konkursie, z zastrzeżeniem iż wyrażają zgodę na publiczne udostępnienie przez Organizatora informacji dot. zwycięskich Projektów (tj. wyglądu, nazwy i ogólnego opisu) oraz informacji o ich autorach.
Uczestnik Konkursu powinien posiadać pełne prawa autorskie do zgłaszanego Projektu. W przypadku wykorzystania przez Uczestnika Konkursu prawa autorskiego osób trzecich, jest on zobowiązany dołączyć do zgłoszenia licencję lub odpowiednią zgodę osoby trzeciej.
Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 etapach.

 • I etap Konkursu – w terminie 04.10.2016 r. – 28.02.2017 r.- to czas dla Uczestników Konkursu na stworzenie nowatorskiego Rozwiązania w jednej z dziedzin (IoT, Automotive, Electromobility, Wearable Electricity, Smart Home, Open) z wykorzystaniem technologii MPu/MCU Partnera Konkursu – firmy NXP. Nadesłane po tym terminie zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
  Uczestnik może przystąpić do Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
  Uczestnik może zgłosić więcej niż jedno Rozwiązanie. W takim przypadku zobowiązany jest wypełnić odpowiednią ilość formularzy zgłoszeniowych.
  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest odpowiednie wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres e-mail konkurs2016@ac.com.pl. Potwierdzenie rejestracji zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.
 • II etap Konkursu trwa od 01.03.2017 r. do 31.03.2017 r. – jest to czas dla Kapituły, która dokona oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych zgłoszeń i wybierze najciekawsze projekty które zostaną zakwalifikowane do III etapu.
  W skład Kapituły wchodzi dwóch przedstawicieli Organizatora Konkursu oraz po jednym przedstawicielu Partnerów Konkursu. Kapitule przewodniczy Prezes Zarządu AC S.A. Kapituła może zaprosić do obrad niezależnych ekspertów z wybranych dziedzin. Członkowie Kapituły Konkursu są zobowiązani do złożenia oświadczenia o bezstronności oraz zachowania poufności danych zastrzeżonych w ramach Konkursu.
  Informacja dot. zakwalifikowania danego Rozwiązania do III etapu zostanie przesłana na podane przez Uczestników Konkursu adresy e-mailowe.
 • III etap Konkursu trwa od 01.04.2017 r. do 16.08.2017 r. i polega na opracowaniu działającego Prototypu na bazie Rozwiązania zgłoszonego w ramach I Etapu i opisie idei i funkcjonalności jego działania. Prototyp wraz z opisem należy dostarczyć na adres Organizatora najpóźniej do dnia 16.08.2017 r., z dopiskiem „Konkurs 2016”. Prototypy dostarczone po upływie tego terminu zostaną wykluczone z dalszego udziału w Konkursie.
 • IV etap Konkursu, to prezentacje Projektów przed Kapitułą w okresie 01.09.2017 r. – 15.09. 2017 r. które odbędą się w Warszawie, w siedzibie Firmy EBV.

Kryteria, które będą brane pod uwagę podczas oceny projektów: innowacyjność projektu, umiejętność wyeksponowania zalet zgłoszonego projektu, możliwości jego wdrożenia i realizacji, szanse skomercjalizowania produktu finalnego, wartość rynkowa projektu, przewaga konkurencyjna oraz poziom koniecznych nakładów inwestycyjnych.

Finał Konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w październiku 2017 roku.

Nagrodami w Konkursie są:

 • I nagroda: wyjazd do jednej z fabryk firmy NXP na terenie Europy – zapewniony przejazd i pobyt Laureatów Konkursu oraz nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego od nagrody.
 • II i III nagroda: płatny staż w siedzibie Organizatora w dziale R&D, trwający minimum jeden miesiąc.

Pełna dokumentacja Konkursu znajduje się na stronie Organizatora konkursu oraz w załącznikach poniżej. Wszelkie zapytania należy kierować na adres e-mail: konkurs2016@ac.com.pl lub nr tel. (85) 7438101.

Informacje pochodzą ze strony: www.ac.com.pl

Kontakt

AC S.A.
ul. 42 Pułku Piechoty 50
15-181 Białystok
tel. 85 743 81
konkurs2016@ac.com.pl
www.ac.com.pl

Dokumenty

do pobrania