Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

OD kreacji DO produkcji – konkurs na innowacyjny gadżet

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 20.08.2010

OD kreacji DO produkcji – konkurs na innowacyjny gadżet

Celem Konkursu jest przygotowanie projektu innowacyjnego gadżetu promującego Światowe Dni Innowacji w Wielkopolsce. W wyniku przeprowadzonego Konkursu wyłonionych zostanie do 10 najbardziej oryginalnych i wartościowych projektów charakteryzujących się wysokim poziomem artystycznym i spełniających jednocześnie rolę promocyjną. Zwycięski projekt gadżetu zostanie skierowany do produkcji.

Światowe Dni Innowacji, dalej jako „ŚDI” to wydarzenie cykliczne, podczas którego co roku przedstawiane są nowe tematy dotyczące różnych sektorów gospodarki, promujące innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie oraz arena wymiany „dobrych praktyk” i udanych wdrożeń w innych krajach i kontynentach.

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci uczelni artystycznych i projektowych w Wielkopolsce.

Do Konkursu projekty konkursowe mogą zgłaszać pojedyncze osoby lub kilkuosobowe zespoły. Nagroda wówczas nie podlega zwielokrotnieniu. Uczestnicy Konkursu zapewniają o autorstwie i samodzielnym przygotowaniu nadesłanych projektów. Ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich, a także wobec Organizatora, w przypadku gdyby nadesłany projekt naruszał prawa (a szczególności prawa autorskie) osób trzecich.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 • dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu
 • poprawna rejestracja na stronie internetowej Konkursu www.konkurssdi.wielkopolskie.pl

Na Konkurs Uczestnik może nadesłać nie więcej niż trzy projekty. Projekt gadżetu powinien zawierać następujące elementy:

 • logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i flagi Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Funduszu Społeczny (logotypy do pobrania ze strony internetowej: www.efs.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx, ich zamieszczenie musi być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do pobrania ze strony internetowej: www.efs.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx);
 • Herb UMWW oraz logotyp Światowych Dni Innowacji

Projekt musi uwzględniać charakter ŚDI, oraz powinien być wykonywalny z powszechnie dostępnych materiałów, czas jego produkcji nie powinien przekroczyć dwóch tygodni (przy produkcji 1 tysiąca sztuk). Koszt produkcji jednego egzemplarza gadżetu nie może przekroczyć 20,00 PLN brutto (przy produkcji 1 tysiąca sztuk). Preferowane będą gadżety wykonane z materiałów ekologicznych i mające wartość użytkową. Organizator konkursu nie określa formatu (prace nie mogą być dużych rozmiarów), ani materiałów, z jakich mają być wykonane prace, jednak autorzy powinni mieć na względzie, że zgłaszane projekty powinny spełniać funkcje przypisane upominkom konferencyjnym.

Na zgłoszony projekt powinny się składać następujące elementy:

 • rysunek (w wersji dwuwymiarowej i trójwymiarowej) oraz opis merytoryczny oraz techniczny niezbędny do właściwego wyprodukowania kolejnych egzemplarzy gadżetów
 • opis właściwości gadżetu wraz z opisem możliwości reprodukowania w różnych technikach i z wykorzystaniem różnego typu materiałów

Termin nadsyłania prac: do 20 sierpnia 2010 .Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do: 31 sierpnia 2010.

Zgłaszanie prac konkursowych odbywa się przez stronę internetową Konkursu: www.konkurssdi.wielkopolskie.pl Wizualizacja, opisy oraz rysunki projektu powinny zostać przesłane w formacie: .jpg, .pdf, .doc o rozdzielczości 300 dpi, w formacie A4. Zabrania się bezpośrednio podpisywania projektu imieniem, nazwiskiem, inicjałami oraz oznakowania w jakikolwiek sposób umożliwiający identyfikację projektanta. Wszystkie powyższe informacje powinny znaleźć się jedynie podczas rejestracji uczestnika w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej konkursu (www.konkurssdi.wielkopolskie.pl).

Informacje pochodzą ze strony www.konkurssdi.wielkopolskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 18
61-713 Poznań
tel.: (61) 854 17 99
info@umww.pl
www.umww.pl