Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci33
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne19
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd11
 • inny1
Wróć do listy

OCO Opowiem Ci O… konkurs na scenariusz filmu

organizator:

Gdański Archipelag Kultury Cebulka

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 07.06.2010

OCO Opowiem Ci O… konkurs na scenariusz filmu

Gdański Archipelag Kultury „Cebulka” ogłasza otwarty konkurs na scenariusz filmu, którego akcja dzieje się w Gdańsku Brzeźnie.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych.

Konkurs został podzielony na trzy kategorie wiekowe:

 • dzieci – szkoła podstawowa
 • młodzież – gimnazjum, liceum
 • dorośli

Celem Konkursu jest:

 • propagowanie twórczego pisania
 • zacieśnianie więzi emocjonalnych i kulturowych z własną dzielnicą i miastem
 • doskonalenie warsztatu artystycznego
 • stworzenie filmu dokumentującego próby literackie z Brzeźnem w tle jako pamiątkę obchodów 200lecia Brzeźna – najstarszego kurortu na Pomorzu Gdańskim

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie scenariusza w języku polskim do:

 • maksymalnie 5 min. scenki do filmu – w przypadku dzieci
 • filmu krótkometrażowego (do 15 minut) – w przypadku  młodzieży i dorosłych.

Akcja dzieje się w Gdańsku Brzeźnie. Scenariusz nie może być wcześniej publikowany (także w sieci Internet) i/lub nagradzany w innych konkursach.

Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden utwór.

Scenariusz w czterech egzemplarzach, należy opatrzyć godłem (pseudonimem) oraz podać informację na temat wieku autora. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą kartkę z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty e-mail). Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych.

Prace należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres klubu:

Cebulka GAK
ul. Dworska 29 a
80-506 Gdańsk

do 7 czerwca 2010 r. z dopiskiem „Konkurs OCO (decyduje data stempla pocztowego)

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. O wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie lub pisemnie. Protokół z posiedzenia Jury zostanie również ogłoszony na stronie internetowej www.gak.gda.pl.
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (dzieci i młodzież) oraz finansowe (dorośli).
O sposobie podziału nagród decyduje Jury Konkursu wraz z Organizatorem.

Informacje pochodzą ze strony www.gak.gda.pl

Kontakt

Gdański Archipelag Kultury Cebulka
ul. Dworska 29 a
80-506 Gdańsk
tel.: (58) 343 46 91
cebulka@gak.gda.pl
www.gak.gda.pl