Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci81
 • absolwenci81
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie80
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

OCO Opowiem Ci O… konkurs na scenariusz filmu

organizator:

Gdański Archipelag Kultury Cebulka

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 07.06.2010

OCO Opowiem Ci O… konkurs na scenariusz filmu

Gdański Archipelag Kultury „Cebulka” ogłasza otwarty konkurs na scenariusz filmu, którego akcja dzieje się w Gdańsku Brzeźnie.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych.

Konkurs został podzielony na trzy kategorie wiekowe:

 • dzieci – szkoła podstawowa
 • młodzież – gimnazjum, liceum
 • dorośli

Celem Konkursu jest:

 • propagowanie twórczego pisania
 • zacieśnianie więzi emocjonalnych i kulturowych z własną dzielnicą i miastem
 • doskonalenie warsztatu artystycznego
 • stworzenie filmu dokumentującego próby literackie z Brzeźnem w tle jako pamiątkę obchodów 200lecia Brzeźna – najstarszego kurortu na Pomorzu Gdańskim

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie scenariusza w języku polskim do:

 • maksymalnie 5 min. scenki do filmu – w przypadku dzieci
 • filmu krótkometrażowego (do 15 minut) – w przypadku  młodzieży i dorosłych.

Akcja dzieje się w Gdańsku Brzeźnie. Scenariusz nie może być wcześniej publikowany (także w sieci Internet) i/lub nagradzany w innych konkursach.

Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden utwór.

Scenariusz w czterech egzemplarzach, należy opatrzyć godłem (pseudonimem) oraz podać informację na temat wieku autora. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą kartkę z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty e-mail). Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych.

Prace należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres klubu:

Cebulka GAK
ul. Dworska 29 a
80-506 Gdańsk

do 7 czerwca 2010 r. z dopiskiem „Konkurs OCO (decyduje data stempla pocztowego)

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. O wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie lub pisemnie. Protokół z posiedzenia Jury zostanie również ogłoszony na stronie internetowej www.gak.gda.pl.
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (dzieci i młodzież) oraz finansowe (dorośli).
O sposobie podziału nagród decyduje Jury Konkursu wraz z Organizatorem.

Informacje pochodzą ze strony www.gak.gda.pl

Kontakt

Gdański Archipelag Kultury Cebulka
ul. Dworska 29 a
80-506 Gdańsk
tel.: (58) 343 46 91
cebulka@gak.gda.pl
www.gak.gda.pl