Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ochrona roślin, a moja przyszłość – konkurs ogólnopolski

organizator:

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2011

Ochrona roślin, a moja przyszłość – konkurs ogólnopolski

Cele konkursu:

 • popularyzowani wiedzy na temat ochrony roślin uprawnych w skali lokalnej, regionalnej, całego kraju i Europy
 • kształtowanie wrażliwości na ochronę różnorodności biologicznej w środowisku eksploatowanym rolniczo
 • rozwijanie wśród młodzieży szkolnej umiejętności obserwacji przyrody oraz współzależności istniejących pomiędzy intensywną uprawą roślin a ochroną plonu
 • poszukiwanie szansy osobistej i zawodowej w dziedzinie ochrony roślin

Konkurs organizowany jest przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) w Poznaniu oraz Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) w Warszawie.

Konkurs ma charakter edukacyjno-upowszechnieniowy i jest adresowany do uczniów klas 3 i 4 maturalnych szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs przebiegać będzie jednoetapowo i obejmuje cały kraj.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu tekstu, o charakterze nowatorskim, opartym o publikowane i niepublikowane źródła i opracowania na temat: Ochrona roślin a moja przyszłość.

Oceniane będą wyłącznie prace tworzone przez uczniów samodzielnie, pod kierunkiem nauczycieli – opiekunów.

Praca nie może przekraczać 4 strony znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman, wielkości 12, interlinia 1,5). Prace należy złożyć w formie wydruku. Każda praca powinna zawierać metrykę z imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą oraz nazwą szkoły, jej pełnym adresem i telefonem, nazwiskiem nauczyciela – opiekuna. tekst pisany może być poparty ilustracjami.

Dyskwalifikacji podlegają prace, które były zgłaszane w innych konkursach lub publikowane w całości czy części przed rozstrzygnięciem konkursu.

Przy ocenianiu prac jury uwzględniać będzie między innymi:

 • zgodność treści z tematem
 • posługiwanie się materiałem rzeczowym i źródłowym z poszanowaniem praw autorskich
 • stosowanie wszelkich prawideł poprawnej polszczyzny i odpowiedniej terminologii
 • układ tekstu i ilustracji

Prace należy nadsyłać pocztą na adres:

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

do dnia 31 grudnia 2011.

Zamieszczenie w pracy konkursowej zdjęć jest możliwe wówczas, gdy autorzy pracy nie naruszają praw autorskich osób trzecich. Dlatego prace należy ilustrować samodzielnie zebranym materiałem. W innym przypadku konieczne jest przedstawienie zgody autora na wykorzystanie zamieszczonych zdjęć. Opiekun podpisuje w imieniu autorów pracy oświadczenie o niewykorzystaniu w pracy żadnych materiałów bez zgody ich autorów i tym samym nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich.

Autorzy trzech najlepszych prac zostaną uhonorowani równorzędnymi nagrodami:

 • Wyjazdy studyjne do ośrodków badawczo -rozwojowych międzynarodowych koncernów BAYER, BASF i SYNGENTA (produkujących środki ochrony roślin) w Niemczech i Szwajcarii.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lutym 2012, a laureaci konkursu wraz z opiekunami będą zaproszeni na obrady plenarne 52 Sesji Naukowej IOR – PIB w celu wręczenia 3 pierwszych nagród oraz przedstawienia najlepszej spośród nagrodzonych prac.

Informacje pochodzą ze strony www.psor.pl

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
ul.Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel. 22 630 98 95
psor@psor.pl
www.psor.pl