Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci46
 • absolwenci46
 • doktoranci9
 • naukowcy9
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • artystyczne14
 • naukowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie47
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa11
 • samorząd25
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Obraz regionu w kadrze – konkurs fotograficzny

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 30.06.2011

Obraz regionu w kadrze – konkurs fotograficzny

Celem konkursu jest ukazanie zmian, które nastąpił w regionie dzięki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, popularyzacja programu oraz skierowanie uwagi uczestników konkursu na wykorzystanie funduszy europejskich w ich najbliższym otoczeniu, uświadomienie społeczeństwu, że tego typu wsparcie jest udzielane oraz wskazanie miejsc, gdzie poprawa warunków życia jest już widoczna.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. W konkursie zostały ustalone dwie grupy uczestników:

 • pierwsza grupa uczestników – osoby poniżej 18 roku życia
 • druga grupa uczestników – 18 lat i powyżej

Warunkiem uczestnictwa w konkursie osoby niepełnoletniej jest wyrażenie zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu, nie były nigdzie publikowane ani nagrodzone.

Tematyka fotografii zgłaszanych do konkursu musi nawiązywać do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Fotografie powinny ukazywać elementy krajobrazu oraz architektury i infrastruktury, która powstała przy udziale środków finansowych dostępnych w ramach programu lub zmianę funkcji miejsc i obiektów która dokonywała się w wyniku realizacji tych projektów.

Uczestnik może zgłosić do konkursu fotografie dowolnej liczby projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, przy czym liczba zdjęć jednego projektu może wynieść maksymalnie 5.

Dodatkowo, należy wykonać zdjęcie czytelnej tablicy informacyjnej, potwierdzającej finansowanie inwestycji z RPO WZ.

Zgłoszone do konkursu zdjęcia muszą być w formacie plików JPEG, rozdzielczość zdjęcia min 150 dpi, a wielkość pliku nie może przekroczyć 10 MB (min. 1 MB).

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości, wielkości pliku, przekazane po terminie lub w inny sposób naruszające niniejszy regulamin.

Zdjęcia należy nadsyłać w terminie od 11 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011, na adres: konkurspo@wzp.pl

Warunkiem przyjęcia zdjęć do konkursu, jest przesłanie w e-mailu wraz ze zdjęciami wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz w przypadku pierwszej grupy wiekowej (poniżej 18 roku życia) zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na uczestnictwo w konkursie osoby niepełnoletniej.

Na zdjęciu nie może być podpisu, daty ani żadnego oznaczenia umożliwiającego rozpoznanie autora. Do każdego zdjęcia należy dołączyć następujące informacje: tytuł zdjęcia nazwę projektu, ewentualny opis dodatkowy zawierający np.: parametry techniczne zdjęcia, własne uwagi.

Aktualną listę projektów można znaleźć pod adresem: www.rpo.wzp.pl/rpo/informacje_dla_wnioskodawcow/lista_projektow_dofinansowywanych.htm

Organizator nie przyjmuje prac przesłanych drogą pocztową (w formie papierowej lub na płytach CD/DVD).

Uczestnik poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do Konkursu potwierdza, że każde zgłoszone przez niego do konkursu zdjęcie jest oryginalne, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich oraz, że przysługują mu prawa autorskie do zdjęcia w pełnym zakresie, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich oraz, że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.

komisja konkursowa przyzna następujące nagrody w 2 kategoriach wiekowych:

– pierwsza grupa uczestników – osoby do 18 roku życia:

 • I miejsce – netbook
 • II miejsce  – przenośny dysk twardy
 • III miejsce – ramka cyfrowa
 • IV miejsce – statyw fotograficzny
 • 8 wyróżnień – pen drive 8 GB

– druga grupa uczestników – osoby od 18 roku życia:

 • I miejsce – 3000 zł
 • II miejsce – 2000 zł
 • III miejsce – 1000 zł
 • IV miejsce – statyw fotograficzny
 • 8 wyróżnień – pen drive 8 GB

Lista nagrodzonych autorów zdjęć zostanie opublikowana na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl do dnia 20 lipca 2011. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione (mailem lub telefonicznie) o wynikach konkursu.

Pytania w sprawach dotyczących konkursu można kierować do przedstawiciela organizatora: Dominika Wiktorowicza: dwiktorowicz@wzp.pl, tel. (91) 441 11 98.

Informacje pochodzą ze strony www.rpo.wzp.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kolumba 60a
70-035 Szczecin
tel.: (91) 441 11 71
wzrpo@wzp.pl
www.rpo.wzp.pl