Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Obierz kurs na kulturę- edycja letnia

organizator:

Narodowe Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.06.2013

Obierz kurs na kulturę- edycja letnia

Edycja Letnia 2013

Nabór zgłoszeń: 14 maja- 2 czerwca
Termin rozmów kwalifikacyjnych: 17-18 czerwca
Czas trwania edycji:17 czerwca-30 września

Do udziału w każdej edycji programu prowadzona jest odrębna rekrutacja.

Formularz zgłoszenia jest zamieszczony na stronie tylko w okresie trwania naboru.

 • Formularz zgłoszenia dla stażysty
 • Formularz zgłoszenia dla instytucji
 • Regulamin

DŁUGOŚĆ STAŻY:

Od 20 do 40 dni roboczych przy założeniu, że staż jest realizowany przez 8 godzin dziennie.

Tryb realizacji stażu będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między stażystą a instytucją oferującą miejsce stażowe, może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji stażu od 160 godzin do 320 godzin.

Faktyczna długość stażu będzie każdorazowo ustalana bezpośrednio pomiędzy stażystą a instytucją przyjmującą i będzie uzależniona od możliwości i potrzeb instytucji kultury oraz od harmonogramu zajęć studentów w ciągu roku.

Stażyści nie otrzymają wynagrodzenia za udział w praktykach.

W przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania stażyści samodzielnie pokrywają także koszty zakwaterowania, z wyjątkiem sytuacji, w których instytucja przyjmująca wyrazi gotowość do zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania stażysty(ów).

PODSTAWOWE KRYTERIA NABORU STAŻYSTÓW:

 • studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą, np.: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia.
 • średnia ocen ze studiów co najmniej 4,0.
 • 3-5 rok studiów magisterskich, 3 rok studiów licencjackich, 1-2 rok studiów uzupełniających magisterskich, studenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury oraz szkół artystycznych, absolwenci wymienionych studiów.
 • wiek do 28 lat
 • bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi.
 • podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • spełnienie dodatkowych warunków określonych przez instytucję przyjmującą np znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.

NCK zastrzega sobie prawo nie skierowania studentów na rozmowy kwalifikacyjne, w wypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej ilości uczestników o wymaganych przez instytucję kwalifikacjach.

Ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego publikowane są na stronie internetowej programu.

Zarówno instytucje jak i stażyści mają prawo odmówić przyjęcia stażysty/miejsca stażu. O decyzji są zobowiązani poinformować NCK pocztą elektroniczną (irecka@nck.pl) w terminie do 3 dni od daty opublikowania wyników.

Po zakończonym stażu stażysta otrzymuje zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury o udziale w projekcie stażowym. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dostarczenie kompletu dokumentów:

 • plan stażu (przygotowuje opiekun stażu; dokument musi być podpisany przez opiekuna oraz stażystę) – najpóźniej dwa tygodnie od rozpoczęcia stażu
 • sprawozdanie ze stażu (przygotowuje i podpisuje stażysta) – najpóźniej dwa tygodnie po zakończonym stażu
 • list rekomendujący (przygotowuje i podpisuje opiekun stażu, bądź kierownik działu/dyrektor instytucji) – najpóźniej dwa tygodnie po zakończonym stażu

Dokumenty należy przesyłać do:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka13
01-231 Warszawa
z dopiskiem: Staże w instytucjach kultury ed. letnia

lub
skany dokumentów z odręcznym podpisem na maila irecka@nck.pl

Dla najlepszych stażystów zorganizowane zostanie szkolenie z zakresu zarządzania kulturą. Warunki rekrutacji (w drodze konkursu) przedstawione są na stronie internetowej w zakładce Szkolenie dla stażystów.

Informacje pochodzą ze strony www.kursnakulture.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka13
01-231 Warszawa
tel. 22 2 100 117
irecka@nck.pl
www.kursnakulture.pl