Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci48
 • absolwenci47
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • artystyczne14
 • naukowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie49
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa11
 • samorząd26
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

O Trzos Króla Eryka

organizator:

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 07.05.2013

O Trzos Króla Eryka

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS  POETYCKI   „O Trzos Króla Eryka”

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Trzos Króla Eryka”.
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat.

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Trzos Króla Eryka”

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy własnego autorstwa, o dowolnej tematyce /oraz, nieobowiązkowo, 1 wiersza o Darłowie lub tematyce morskiej / w 4 egzemplarzach, w formie wydruku na papierze, w formacie A4 – do dnia 07. 05. 2013 r. na adres:

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda

Ul. Morska 56, 76–150 Darłowo

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Konkurs Poetycki”

Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Zarówno wiersze, jak i koperty podpisane nazwiskiem, będą dyskwalifikowane.

W osobnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail, wiek oraz krótką notkę o sobie.

Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Organizator nie zwraca otrzymanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym, w Internecie lub w prasie bez zgody autorów i honorarium.

Prace nadesłane na konkurs oceni jury powołane przez Organizatora.
Przewiduje się następujący podział nagród:
Nagroda Główna – „Trzos Króla Eryka” oraz 500 zł

Trzy wyróżnienia:

 • I Stopnia – 400 zł
 • II Stopnia – 300 zł
 • III Stopnia – 200 zł

Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Darłowo, za utwór o Darłowie lub tematyce morskiej.

Jury upoważnione będzie do innego podziału nagród.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do dnia 15.05.2013 r. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Darłowskiego Ośrodka Kultury w Darłowie www.dokdarlowo.pl

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w maju 2013 r. na Zamku Króla Eryka w Darłowie.
Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału.
Laureaci przyjeżdżają na własny koszt. Organizator zapewnia udział w biesiadzie poetyckiej i nocleg.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

13. Informacje o Konkursie udzielane są pod numerami tel: 505 186 112 oraz 667 141 750

Informacje pochodzą ze strony:www.dokdarlowo.pl

Kontakt

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda
Morska 56
76–150 Darłowo
tel: 505 186 112

www.dokdarlowo.pl