Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

O czym szepczą bazaltowe skały – konkurs poetycki

organizator:

Miejski Dom Kultury w Lubaniu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 26.05.2010

O czym szepczą bazaltowe skały – konkurs poetycki

Celem konkursu jest:
– inspirowanie do aktywności twórczej,
– prezentacja dorobku i promocja twórców,
– rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń,
– uświetnienie obchodów Dni Lubania.
Konkurs adresowany jest do autorów niezrzeszonych w organizacjach twórczych.

Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 nigdzie niepublikowane utwory poetyckie, o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.

Utwory należy dostarczyć na adres organizatora w formie wydruków komputerowych bądź maszynopisów w trzech egzemplarzach, w terminie do 26 maja 2010 r. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem i zawierającą:
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie
z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych wraz z podpisem,
– imię i nazwisko autora,
– wiek autora,
– adres zamieszkania,
– numer telefonu kontaktowego,
– adres e-mail,
– zapis elektroniczny tekstów (w formacie RTF) na dyskietce lub płycie.
Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna
trzy nagrody pieniężne oraz wyróżnienie:
– I miejsce – 500 zł oraz statuetka – Złote Lubańskie Pióro,
– II miejsce – 300 zł,
– III miejsce – 200 zł,
– wyróżnienie – 100 zł.

Organizator zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród w zależności od ilości
i poziomu artystycznego zgłoszonych do konkursu prac.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 czerwca 2010 r. o godz. 18:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu.9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.

Wiersze należy wysyłać na adres:

Miejski Dom Kultury w Lubaniu
ul. T. Kościuszki 4
59-800 Lubań

Informacje pochodzą ze strony www.poezja-polska.art.pl

Kontakt

Miejski Dom Kultury w Lubaniu
ul. T. Kościuszki 4
59-800 Lubań