Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie26
  • studenci54
  • absolwenci50
  • doktoranci13
  • naukowcy7
  • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • literackie19
  • artystyczne29
  • naukowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • ogólnopolskie54
  • międzynarodowe10
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • instytucja międzynarodowa1
  • fundacje i stowarzyszenia22
  • szkoła wyższa5
  • firma8
  • instytucja rządowa16
  • samorząd21
  • inny1
Wróć do listy

Nowi przyjaciele wesołej Ludwiczki, kukiełka z przyborów kuchennych

organizator:

Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 26.02.2010

Nowi przyjaciele wesołej Ludwiczki, kukiełka z przyborów kuchennych

Miejskie Przedszkole nr 21 im. Wesołej Ludwiczki w Katowicach  zaprasza dzieci w wieku 5 – 6 lat do ogólnopolskiego konkursu plastycznego Nowi Przyjaciele Wesołej Ludwiczki – kukiełka z przyborów kuchennych.

Warunki uczestnictwa:

1. Adresatami konkursu są dzieci w wieku 5 – 6 lat
2. Technika prac: wykonanie kukiełki z przyborów kuchennych
3. Praca powinna zawierać z tyłu metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek dziecka, adres, telefon, e- mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
4. Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 3 prace.
5. Prace należy wysłać na adres organizatora: Miejskiego Przedszkola  nr 21, im. „Wesołej  Ludwiczki”  w Katowicach, Ul. Tysiąclecia 27, 40-873 Katowice;  z dopiskiem „Konkurs plastyczny – kukiełka”.
6. Organizator nie bierze udziału w konkursie.
7. Termin składania prac upływa z dniem 26 lutego 2010 r. (rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 marca 2010 r.).
8. Nadesłane prace nie będą zwracane.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.

Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w przedszkolnej galerii  oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 14 w Katowicach.
Prace konkursowe oceniać będzie niezależne jury (przewodnicząca jury dyrektor Marzena Faksa), wyłoni zdobywców 3 pierwszych miejsc,  w dwóch kategoriach wiekowych.
Prace oceniane będą pod względem samodzielności, pomysłowości w interpretacji tematu.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe nagrody i dyplomy.
Lista nagrodzonych oraz wszystkich uczestniczących w konkursie zostanie opublikowana na: stronie Redakcji „BLIŻEJ PRZEDSZKOLA – wychowanie  i edukacja” www.blizejprzedszkola.pl, stronie internetowej przedszkola www.wesolaludwiczka.edu.pl

Informacje o konkursie: telefon 888 519 771 – koordynator Aniela Gajewska lub e-mail anielagajewska@interia.pl

Informacje pochodzą ze strony: nowa.blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki
ul. Tysiąclecia 27
40-873 Katowice
888 519 771 koordynator Aniela Gajewska
wesola.ludwiczka@poczta.fm
www.wesolaludwiczka.edu.pl