Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

"Nie wykluczam!" – konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

organizator:

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.10.2010

"Nie wykluczam!" – konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Konkurs jest związany z trwającym Europejskim Rokiem Walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego ze względu na niepełnosprawność i wiek (osoby starsze). Konkurs ma zachęcić młodzież do konkretnego działania na rzecz osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz do przeciwdziałania tym zjawiskom w swoim najbliższym otoczeniu.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika).

Konkurs jest zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

 • uczniowie szkół gimnazjalnych
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

W konkursie biorą udział zespoły trzyosobowe, pod opieką dorosłego przedstawiciela (opiekuna zespołu) szkoły lub innej instytucji (np. organizacji pozarządowej, domu kultury itp.), przy której powstał zespół. Członkowie zespołów mogą pochodzić z różnych szkół pod warunkiem, że wszyscy pochodzą albo ze szkół gimnazjalnych albo ze szkół ponadgimnazjalnych.

Zadaniem uczniów będzie refleksja na temat przejawów wykluczenia społecznego ze względu na stan materialny, niepełnosprawność i wiek, w ich najbliższym otoczeniu. Ponadto uczniowie przedstawią swoje pomysły na projekty mające na celu skuteczną walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ich lokalnym środowisku, w które mogliby zaangażować swoich kolegów. Ważnym elementem prac powinno być odniesienie się do możliwości, jakie oferuje w tym zakresie UE.

Prace konkursowe mogą mieć formę:

 • pracy pisemnej (esej, wywiad lub reportaż) – minimalnie 2.500 znaków ze spacjami, maksymalnie 7.200 znaków ze spacjami; akceptowany format: .doc lub .pdf
 • prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie MS Powerpoint lub porównywalnym – minimalnie 5, maksymalnie 20 slajdów (maksymalna objętość: 20 MB)
 • fotoreportażu – minimalnie 5, maksimum 20 zdjęć opatrzonych komentarzem autorskim (maksymalna objętość: 20 MB), akceptowany format: .doc, .pdf, .jpg, .jpeg, .tiff, .tif; W przypadku zdjęć stanowiących kompilację kilku zdjęć, każde ze składowych zdjęć będzie liczone osobno
 • wideoreportaż – długość minimalnie 3, maksymalnie 7 minut; objętość wideoreportażu maks. 700 MB; akceptowany format: WMV, QuickTime

Praca zgłaszana do konkursu może być zakwalifikowana wyłącznie w jednej kategorii, którą należy wskazać we formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy wraz z pracą konkursową na płycie CD lub DVD, a także papierową wersję formularza, uczestnicy konkursu wysyłają w jednej przesyłce na adres:

Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa

z dopiskiem „Nie wykluczam!”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 października 2010 r. włącznie (liczy się data stempla pocztowego).

Członkowie trzech najlepszych zespołów w każdej kategorii wiekowej oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczysty finał konkursu, połączony z wręczeniem nagród i dyplomów pamiątkowych.  Członkowie trzech najlepszych zespołów w każdej kategorii wiekowej otrzymają cyfrowe aparaty fotograficzne. Nagrodą za zajęcie pierwszych miejsc w obydwu kategoriach wiekowych będzie wizyta studyjna do Brukseli, połączona ze zwiedzaniem instytucji europejskich, dla członków zespołów i ich opiekunów.  Ostateczny podział miejsc wśród laureatów zostanie ogłoszony podczas uroczystego finału konkursu w Warszawie.

Informacje pochodzą ze strony www.ec.europa.eu

Kontakt

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel.: (22) 556 89 89
comm-rep-poland@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu