Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci34
 • absolwenci33
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne1
 • artystyczne21
 • naukowe16
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe10
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

Nie tak to pamiętam – konkurs na opowiadanie

organizator:

Centrum Kultury "Zamek"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.07.2011

Nie tak to pamiętam – konkurs na opowiadanie

Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu z okazji siódmej edycji Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania ogłasza konkurs na najlepsze polskie opowiadanie roku 2011.

Hasło przewodnie konkursu: nie tak to pamiętam.

Powyższe hasło/temat konkursu można oczywiście traktować jedynie jako luźną inspirację; jury jednak szczególną uwagę zwróci na utwory autentycznie się do ww. tematu odnoszące, na przykład: w nowatorski sposób poruszające problematykę indywidualnego postrzegania świata, reinterpretacji przeszłości, dramatycznego bądź komicznego rozszczepienia prawd i konfliktów z tego wynikających.

Nieprzekraczające 15 stron maszynopisu opowiadania można przesyłać do 1 lipca 2011 pod adresem milka@shortstory.pl lub Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na opowiadanie”, do przesyłki dołączając wersję elektroniczną tekstu.
Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a do przesyłki należy dołączyć informacje kontaktowe (adresy e-mail i pocztowy, numer telefonu kontaktowego).
Prace niespełniające wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Centrum Kultury „Zamek” autorskich praw majątkowych do tekstu na potrzeby publikacji w drukach festiwalowych /katalog, ew. antologia/ i na stronach www festiwalu – bez dodatkowego wynagrodzenia.

Główną nagrodę w konkursie stanowi 2500 zł.Jury przyzna także 10 wyróżnień, które będą uprawniały do bezpłatnego udziału w zajęciach creative writing odbywających się podczas festiwalu. Najciekawsze prace będą mogły zostać opublikowane w serwisie opowiadanie.org lub w festiwalowej antologii tekstów.

Ogłoszenie nazwiska laureata głównej nagrody i wręczenie nagród nastąpi 7 października 2011. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Lista nazwisk zostanie również opublikowana na stronie opowiadanie.info

Informacje pochodzą ze strony zamek.wroclaw.pl

Kontakt

Centrum Kultury "Zamek"
pl. Świętojański 1
54-076 Wrocław
tel. 71 349 35 36
milka@shortstory.pl
www.zamek.wroclaw.pl