Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie43
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

"Naturalnie się opłaca" – konkurs dla studentów

organizator:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
termin składania wniosków: 31.12.2010

"Naturalnie się opłaca" – konkurs dla studentów

Temat konkursu to „Ekoinnowacje czyli rozwiązania dla regionu w myśl zasad zrównoważonego rozwoju”.

Cele konkursu:

 • propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju
 • promocja ekoinnowacji jako szans na wprowadzenie w życie zasad zrównoważonego rozwoju
 • podniesienie świadomości studentów w zakresie ochrony środowiska i ich wpływu na jego stan
 • zwrócenie uwagi na problem konfliktu człowieka z przyrodą
 • upowszechnianie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań w ekonomii i ochronie środowiska

Praca pisemna wysłana na konkurs musi zawierać pomysł na ekoinnowację, która będzie możliwa do wdrożenia na terenie województwa podlaskiego. Każdy z pomysłów musi być stworzony w myśl zasad zrównoważonego rozwoju i w związku z tym obligatoryjnie powinien być opłacalny ekonomicznie, przyjazny dla środowiska a ponadto innowacyjny w skali województwa.

Każdy uczestnik konkursu musi być studentem szkoły wyższej znajdującej się na terenie województwa podlaskiego i posiadać ważną legitymację studencką.

Konkurs jest przeprowadzany w następujących kategoriach:

 • przemysł
 • gospodarka wodna
 • gospodarka odpadami
 • transport
 • biznes
 • energia – źródła i sposoby wykorzystania
 • kultura i edukacja

Każda praca konkursowa musi zawierać pomysł, który jest:

 • stworzony w myśl zasad zrównoważonego rozwoju
 • opłacalny ekonomicznie
 • przyjazny dla środowiska
 • innowacyjny w skali województwa

Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: naturalniesieoplaca@rdos.eu w formie dokumentu tekstowego, do dnia 31 grudnia 2010 r. Zgłoszenie może dodatkowo zawierać inne formy przedstawienia pomysłu tj.: filmy, fotografie, prezentacje.

Nagrody:

 • I miejsce – 750 zł
 • II – miejsce – 500 zł
 • III miejsce – 250 zł

Ponadto zostaną rozdane wyróżnienia. Osoby które je otrzymają zostaną nagrodzone gadżetami konkursowymi i prezentami od RDOŚ.

Dodatkową nagrodą dla finalistów będzie możliwość zaprezentowania swoich prac na spotkaniu Podlaskiego Klubu Biznesu i przedstawienie swoich pomysłów gronu podlaskich biznesmenów.

Powstanie również publikacja podsumowująca konkurs „Naturalnie się opłaca”, w której zostaną opisane pomysły nagrodzonych uczestników.

Szczegółowych odpowiedzi na pytania związane z konkursem udziela p. Małgorzata Zbyryt tel.  (85) 740 69 81 w. 24.

Informacje pochodzą ze strony www.rdos.eu

Kontakt

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok

naturalniesieoplaca@rdos.eu
www.rdos.eu