Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci57
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne3
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma16
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Nasze gniazdo" – wojewódzki konkurs literacki o historii regionu

organizator:

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
termin składania wniosków: 22.04.2011

"Nasze gniazdo" – wojewódzki konkurs literacki o historii regionu

Cele konkursu:

 • popularyzacja i promocja wszelkiego rodzaju dokumentów, jako swoistego zapisu  dziejów społeczności lokalnych szczególnie ważnych w Zjednoczonej Europie
 • ukazanie życia społeczności lokalnej, dorobku historycznego i ważnych dokonań w celu ich przekazania młodemu pokoleniu
 • zachęcenie środowiska lokalnego do przekazywania potomnym wspomnień, zapisów wydarzeń, wiedzy i dokumentów o „własnym gnieździe” – gminne, miejscowości, szkolne, rodzinne itp.
 • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, szacunku do rodzimej kultury, tradycji i obyczajów
 • działalność prewencyjna na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie zagrożeń w miejscu pracy i życiu rolników

Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do uczniów szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), instytucji, stowarzyszeń, związków, osób indywidualnych itp. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej dotyczącej województwa podlaskiego w 2 egzemplarzach: oryginału i kopi wraz z wersją elektroniczną (dokumentu, kroniki, pamiętnika, albumu lub innych form zapisu dziejów, wydarzeń).

Prace oznaczone metryczką z opisem: nazwa szkoły, klasy, adres, imię i nazwisko(a) osób sporządzających pracę konkursową, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna uczestnika konkursu należy wysłać lub dostarczyć do siedziby ośrodka:

GOAKiR
ul. Szkolna 2
16-113 Szudziałowo

do dnia 22 kwietnia 2011r.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagradzane w innych konkursach bądź publikowane. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • ogólna koncepcja stworzonej pracy
 • walory dokumentalne i poznawcze
 • treści zapisków, zagadnień
 • styl i poprawność języka
 • materiały uzupełniające (mapki, szkice, fotografie, ilustracje, dokumenty w załącznikach)

Dodatkowej ocenie będą poddane prace dotyczące tematu bezpieczeństwa pracy na roli i historii powiązanych z rolnictwem, której dokona przedstawiciel Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku.

komisja przy ocenie prac konkursowych będzie zwracała szczególną uwagę na samodzielność uczestników i apeluje, aby prace nie opierały się wyłącznie na materiałach już opublikowanych (monografie, foldery, przewodniki, Internet)

Kategorie uczestnictwa:

 • szkoły podstawowe
 • gimnazja
 • szkoły ponadgimnazjalne
 • dorośli

Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne (finansowe lub rzeczowe) w każdej kategorii.

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 26 maja 2011 o godz. 10.00.

Informacje pochodzą ze strony www.wrotapodlasia.pl

Kontakt

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie
ul. Szkolna 2
16-113 Szudziałowo
tel.: (85) 722 14 06
goakirszudzialowo_xl@wp.pl