Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci49
 • absolwenci46
 • doktoranci13
 • naukowcy8
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie13
 • artystyczne26
 • naukowe22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie53
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa12
 • samorząd19
 • inny1
Wróć do listy

"Narkotykom mówię NIE" – konkurs na pracę plastyczną

organizator:

Urząd Miejski w Kłobucku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.10.2010

"Narkotykom mówię NIE" – konkurs na pracę plastyczną

Cele konkursu:

 • popularyzowanie wiedzy na temat profilaktyki narkotykowej
 • kształtowanie postaw asertywnych wobec osób proponujących środki odurzające
 • zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego (nauczycieli oraz uczniów) w zakresie działań prozdrowotnych
 • ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, w szczególności antynarkotykowej
 • promowanie postawy młodych ludzi jako liderów zdrowego trybu życia w środowisku rówieśniczym

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów Gminy Kłobuck. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu (technika dowolna) format 50×70 cm, którego treść zachęcać będzie do podejmowania odpowiedzialnych wyborów życia bez narkotyków.

Praca powinna opierać się na:

 • podstawowych zasadach profilaktyki antynarkotykowej
 • promowaniu postaw odpowiedzialności za własne życie oraz szacunku wobec siebie i innych
 • promowaniu sprzyjających zdrowiu form spędzania wolnego czasu
 • eliminowaniu sytuacji zagrożeń w codziennym życiu

Prace konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem szkół, wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem do 30 października 2010 na adres Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłobucku (pokój nr 19).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2010. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. Komisja konkursowa przyzna nagrody oraz wyróżnienia za I, II i III miejsce.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę:

 • zgodność treści plakatu z założeniami konkursu
 • wartość artystyczną i techniczną pracy
 • oryginalność podejścia do tematu i pomysł
 • wartość merytoryczną i walory edukacyjne

Informacje pochodzą ze strony www.klobuck.slaska.policja.gov.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Kłobucku
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kołbuck
tel.: (34) 310 01 50

www.gminaklobuck.pl