Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci61
 • absolwenci63
 • doktoranci10
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne19
 • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie64
 • międzynarodowe6
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Nakręć z Koneckim" – konkurs filmowy

organizator:

MillionYou Sp. z o.o

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2011

"Nakręć z Koneckim" – konkurs filmowy

Celem konkursu jest wyłonienie Autora najlepszego filmu realizującego sceny filmowe. Filmy nadesłane na konkurs oceniane będą przez Jury Konkursu, powołane przez Organizatora.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Polski.  Film można przesłać do Organizatora wyłącznie za pomocą formularza wgrywania filmu, znajdującego się w serwisie millionyou.com, w jednym z formatów: mov, mpg, mp4 lub avi, wielkość plików do 100 MB, czas trwania filmu do 120 sekund. Autorzy filmów zobowiązują się zachować oryginalną wersję filmu przed skompresowaniem. Autor przesyłając film akceptuje wszelkie postanowienia oraz udziela wszelkich licencji i zgód, zgodnie z regulaminem serwisu millionyou.com.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie przez Autora filmu, jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • osoba przesyłająca film jest jego autorem bądź współautorem
 • autorowi filmu przysługują wszelkie autorskie prawa majątkowe do filmu (w tym prawa do wykorzystanej w filmie muzyki)
 • prawa autorskie do filmu, o których mowa powyżej, nie zostały ograniczone na rzecz osoby trzeciej
 • autor filmu posiada zgodę każdej osoby występującej w filmie do publikacji filmu na wszelkich polach eksploatacji (organizator jest upoważniony do weryfikacji posiadanych zgód przez Autora)
 • film nie został wykonany na odpłatne zlecenie
 • film nie został zrealizowany przy udziale członków Jury Konkursu oraz pracowników Organizatora
 • film nie jest reklamą produktu lub marki (nie pokazuje logotypów i marek produktów, sprzętu itp.)

Ocena filmów będzie przebiegać według następujących kryteriów:

 • zgodność z regulaminem serwisu millionyou.com
 • zgodność z regulaminem konkursu i tematyką konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z autorami wybranych filmów. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia w serwisie imienia i nazwiska oraz nicka autora filmu, który zostanie nagrodzony, bądź wyróżniony w konkursie. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody oraz wyróżnienia:

 • pierwsze miejsce – 5000 zł
 • drugie miejsce – 2000 zł
 • trzecie miejsce – 1000 zł
 • autorzy 10 filmów nominowanych otrzymają wyróżnienia w wysokości 700 zł

Nagrody zostaną wydane po podpisaniu oraz oddaniu lub odesłaniu podpisanej umowy do Nabywającego, na konto wpisane do kwestionariusza osobowego. Z chwilą wydania nagrody Organizator nabywa własność egzemplarza oraz wszelkie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego filmu. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie tłumaczeń, nieodpłatnych przeróbek i adaptacji dzieła. Na opracowaniach powstałych na podstawie filmu (utworu pierwotnego) Organizator nie będzie zobowiązany do zamieszczenia tytułu, jak również imienia i nazwiska bądź pseudonimu Autora jako autora utworu pierwotnego.

Informacje pochodzą ze strony www.millionyou.com

Kontakt

MillionYou Sp. z o.o
ul. J. Bruna 9 lok. 28
02-594 Warszawa


www.millionyou.com