Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • artystyczne12
 • naukowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie46
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa11
 • samorząd24
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Nakręć wiersz Tadeusza Różewicza" – konkurs

organizator:

Biuro Literackie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.02.2011

"Nakręć wiersz Tadeusza Różewicza" – konkurs

Organizatorem Konkursu „Nakręć wiersz Tadeusza Różewicza” realizowanego przy okazji 16. edycji festiwalu „Port Wrocław 2011”, jest Biuro Literackie Artur Burszta. Fundatorem nagrody głównej w wysokości 10 tys. złotych jest Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego utworu audiowizualnego stanowiącego ilustrację jednego z wierszy autorstwa Tadeusza Różewicza, wybranego spośród czterdziestu czterech wierszy zgromadzonych w „Banku wierszy” Organizatora.

Do konkursu mogą zgłosić się  maksymalnie czterdzieści cztery zespoły. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z zespołów może zarezerwować tylko jeden wiersz  z „Banku wierszy”. „Bank wierszy” będzie miał postać pliku cyfrowego w formacie PDF i będzie można go uzyskać u Organizatora, wysyłając wiadomość e-mail na adres nakrecwiersz@biuroliterackie.pl. Plik ten będzie na bieżąco aktualizowany przez Organizatora, tak aby wynikało z niego, który wiersz został już zarezerwowany.

Zarezerwowanie danego klipu odbędzie się poprzez wysłanie na adres nakrecwiersz@biuroliterackie.pl wiadomości e-mail o treści: „Oświadczam/y, że rezerwuję/emy wiersz pt. (tytuł wiersza z „Banku wierszy”) autorstwa Tadeusza Różewicza na potrzeby Konkursu „Nakręć wiersz Tadeusza Różewicza” i zobowiązuje/my się w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty wysłania niniejszej wiadomości zgłosić do udziału w Konkursie, zgodnie z postanowieniami jego Regulaminu”.

W Konkursie mogą wziąć udział twórcy z Polski i zagranicy, jednakże wiersze muszą zostać zaprezentowane w języku polskim. Projekt nie ma ograniczeń wiekowych i adresowany jest w równym stopniu do nieprofesjonalistów jak i twórców z dorobkiem, pojedynczych osób, a także grup producenckich, autorów z Polski lub zagranicy.

Klip nie przekraczających trzech minut, przygotowany dowolną techniką (film, animacja, etc.), musi być premierowy tzn. nie prezentowany w wydawnictwach audiowizualnych, telewizji czy Internecie.

Za twórców klipu uznany zostanie zespół (aktorzy oraz autor lub autorzy strony wizualnej, dźwiękowej, reżyserii, scenariusza, a także profesjonalne zespoły i firmy producenckie). Zespół przyjmuje na potrzeby tej realizacji swoją nazwę i wybiera przedstawiciela który reprezentować będzie twórców w trakcie „Portu Wrocław” i odbioru nagrody.

Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone klipy wykonane na odpłatne zlecenie lub do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim, a także klipy, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne osób nie będących członkami zespołu, bądź czyjekolwiek dobra osobiste.

Każdy klip oceniany będzie indywidualnie, a podstawowym kryterium oceny będzie oryginalność pomysłu na wizualizację wiersza oraz efekt filmowy.

Teksty wierszy należy nadsyłać w formie elektronicznego pliku tekstowego (płyta CD) oraz 4 wydruków. Klip (na płycie DVD) należy nadsyłać w dwóch wersjach:

 • nieskompresowana o rozszerzeniu .avi umożliwiająca prezentację w stacjach telewizyjnych i umieszczenie na nośniku DVD
 • skompresowana (do 10MB) umożliwiająca umieszczenie w Internecie w formacie .wmv

Do udziału w Konkursie jury zakwalifikuje 10-20 najlepszych filmów. Dopuszcza się możliwość zakwalifikowania innej liczby filmów, zgodnie z uznaniem Organizatora. Lista zespołów i klipów zakwalifikowanych, zostanie ogłoszona na stronach internetowych Biura Literackiego do końca marca 2011 roku.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie musi być podpisane przez wszystkich członków zespołu, należy również podać imiona, nazwiska oraz aktualne dane teleadresowe, a także wskazać:

 • tytuł wiersza, wybranego z „Banku wierszy” Organizatora
 • inne użyte w klipie utwory, w tym utwory muzyczne
 • kto pełni jaką rolę przy tworzeniu klipu
 • ewentualnie – kto jest producentem klipu

Zapytania i korespondencję mailową należy kierować wyłącznie na adres: nakrecwiersz@biuroliterackie.pl Zgłoszenia do udziału w Konkursie (płyta z klipami oraz podpisane przez wszystkich twórców oficjalne zgłoszenie), koniecznie z dopiskiem „Nakręć wiersz Tadeusza Różewicza”, należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 2011 roku na adres:

Biuro Literackie
ul. Przejście Garncarskie 2
50-107 Wrocław

Informacje pochodzą ze strony www.biuroliterackie.pl

Kontakt

Biuro Literackie
ul. Przejście Garncarskie 2
50-107 Wrocław
tel.: (71) 346 01 42
nakrecwiersz@biuroliterackie.pl
www.biuroliterackie.pl