Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Najlepszy z Najlepszych – konkurs dla stypendystów z zachodniopomorskiego

organizator:

Wojewódzki Urząd Pracy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 30.06.2010

Najlepszy z Najlepszych – konkurs dla stypendystów z zachodniopomorskiego

Konkurs Najlepszy z Najlepszych w ramach projektu Zachodniopomorskie talenty –  regionalny system stypendialny – II edycja

Konkurs adresowany jest do stypendystów projektu i ma na celu zmotywowanie uczniów do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowej wiedzy. Wyróżnionych zostanie 15 stypendystów projektu, którzy zdobędą tytuł „Najlepszy z Najlepszych.” Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy uczniowie Ci otrzymają nagrody rzeczowe w postaci laptopa.

Nauczyciel – opiekun merytoryczny, wraz z uczniem, przekazuje do biura projektu „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” „Akt Nominacji” ucznia, wytypowanego do wzięcia udziału w konkursie. Wzór „Aktu Nominacji” został określony w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu.

„Akt Nominacji” w ramach konkursu, wraz z kserokopiami dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających uzyskane przez ucznia osiągnięcia, umieszczony w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym imię, nazwisko i adres ucznia oraz z dopiskiem „Zachodniopomorskie talenty”, należy złożyć w:

Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41,70-383 Szczecin, osobiście lub przesłać pocztą, do dnia 30.06.2010 r., (decyduje data wpływu do urzędu).

Informacje pochodzą ze strony www.wup.pl

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin