Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie13
 • studenci25
 • absolwenci24
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie7
 • artystyczne14
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe5
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa4
 • samorząd8
 • inny1
Wróć do listy

Najlepszy z Najlepszych – konkurs dla stypendystów z zachodniopomorskiego

organizator:

Wojewódzki Urząd Pracy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 30.06.2010

Najlepszy z Najlepszych – konkurs dla stypendystów z zachodniopomorskiego

Konkurs Najlepszy z Najlepszych w ramach projektu Zachodniopomorskie talenty –  regionalny system stypendialny – II edycja

Konkurs adresowany jest do stypendystów projektu i ma na celu zmotywowanie uczniów do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowej wiedzy. Wyróżnionych zostanie 15 stypendystów projektu, którzy zdobędą tytuł „Najlepszy z Najlepszych.” Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy uczniowie Ci otrzymają nagrody rzeczowe w postaci laptopa.

Nauczyciel – opiekun merytoryczny, wraz z uczniem, przekazuje do biura projektu „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny” „Akt Nominacji” ucznia, wytypowanego do wzięcia udziału w konkursie. Wzór „Aktu Nominacji” został określony w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu.

„Akt Nominacji” w ramach konkursu, wraz z kserokopiami dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających uzyskane przez ucznia osiągnięcia, umieszczony w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym imię, nazwisko i adres ucznia oraz z dopiskiem „Zachodniopomorskie talenty”, należy złożyć w:

Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41,70-383 Szczecin, osobiście lub przesłać pocztą, do dnia 30.06.2010 r., (decyduje data wpływu do urzędu).

Informacje pochodzą ze strony www.wup.pl

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin