Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Nagrody Prezydenta Stargardu w obszarze kultury 2021

organizator:

Urząd Miejski w Stargardzie

Rodzaj:
muzyczne, artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 31.01.2021
wartość nagrody: 7000 zł

Nagrody Prezydenta Stargardu w obszarze kultury 2021

Nagrody Prezydenta Stargardu w obszarze kultury i sztuki przyznawane są za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Zgłoszenia można wysyłać do 31 stycznia 2021 roku.

Nagrody mogą otrzymać:

 • osoby fizyczne, które nie ukończyły 15. roku życia, zamieszkują lub kształcą się na terenie miasta Stargard;
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, zamieszkują, kształcą się lub pracują na terenie miasta Stargard lub prowadzą działalność w obszarze kultury na terenie Stargardu;
 • osoby prawne i organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie miasta Stargard i działające na rzecz jego mieszkańców w obszarze kultury i sztuki lub ochrony dziedzictwa kulturowego.

Nagroda może być przyznana w następujących kategoriach:

1. Młody Artysta – nagroda przyznawana osobie, która nie ukończyła 15. roku życia i uzyskała, w roku poprzedzającym składany wniosek, czołowe miejsca w konkursach, przeglądach, festiwalach artystycznych itp. o zasięgu co najmniej wojewódzkim;

2. Artysta/Twórca – nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej (muzycznej, plastycznej, teatralnej, fotograficznej i filmowej, itp.) za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu (między innymi nagrody w konkursach, przeglądach, festiwalach), stworzenie wybitnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji;

3. Kreator Kultury – nagroda przyznawana za osiągnięcia w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury i sztuki (m.in. kreowanie innowacyjnych projektów kulturalnych i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i inicjatyw służących rozwojowi życia kulturalnego w Stargardzie) lub upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej lub realizację działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego;

4. Ambasador Kultury Stargardu – nagroda przyznawana artystom i twórcom, którzy urodzili się lub pochodzą ze Stargardu, obecnie mieszkają w różnych miejscach Polski i świata i tam z sukcesem realizują działania artystyczne;

5. Wydarzenie kulturalne roku – nagroda przyznawana za organizację w roku poprzedzającym przyznanie nagrody ważnego dla rozwoju kultury Stargardu przedsięwzięcia artystycznego i kulturalnego minionego roku, które zrealizowane było na terenie miasta Stargard i dedykowane jego mieszkańcom, ponadto nie było wydarzeniem komercyjnym;

6. Nagroda okolicznościowa:

 • nagroda przyznawana w związku z okrągłym jubileuszem co najmniej25-lecia pracy artystycznej lub działalności na rzecz upowszechniania kultury i sztuki;
 • nagroda za całokształt pracy przyznawana jako uhonorowanie i podsumowanie co najmniej 35-letniej działalności artystycznej lub pracy na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki.

Nagrody w kategoriach Ambasador Kultury i Wydarzenie Kulturalne Roku są nagrodami honorowymi, a ich laureaci otrzymują okolicznościowe statuetki. Laureat w kategorii Młody Artysta otrzymuje okolicznościową statuetkę.

W pozostałych kategoriach przyznaje się po jednej nagrodzie w wysokości 7 000 zł.

Wnioski należy składać w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (na nośniku danych), w formacie do edycji, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 lub przesłać pocztą.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: stargard.pl

A po więcej ciekawych ofert konkursowych zapraszamy do naszej wyszukiwarki konkursów!

Kontakt

Urząd Miejski w Stargardzie
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
tel. 91 578 48 81
urzad@um.stargard.pl
www.stargard.pl

Dokumenty

do pobrania