Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Nagrody premiera za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

organizator:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2015

Nagrody premiera za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Do 31 stycznia 2015 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Nagroda będzie przyznawana za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.
Nagrody premiera przyznawane są corocznie w następującej wysokości:
 • wyróżnione rozprawy doktorskie w liczbie 25 – w wysokości 25 000 zł każda;
 • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w liczbie 10 – w wysokości 50 000 zł każda;
 • osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, w liczbie 6 – w wysokości 125 000 zł każda;
 • osiągnięcia naukowo-techniczne w liczbie 3 – w wysokości: nagroda pierwsza – 125 000 zł, nagroda druga – 100 000 zł, nagroda trzecia – 75 000 zł.
W obecnym naborze kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wnioski mogą składać osoby, którym stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki albo stopień doktora habilitowanego został nadany w roku 2014. Osoby, które stopnie te uzyskają w grudniu 2014 r., mogą składać swoje wnioski do 28 lutego 2015 r.
Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wypełnionego formularza – odpowiedni dla danego konkursu – który można pobrać ze strony bip.kprm.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 • wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego – odpowiednio rozprawę doktorską albo informację o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami uzyskanymi w przewodzie doktorskim albo postępowaniu habilitacyjnym, a także opinię lub kopię uchwały właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej;
 • osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, oraz osiągnięcia naukowo-techniczne – odpowiednio wybrane publikacje, patenty, autoreferat kandydata do nagrody, a także przygotowaną przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki recenzję lub opinię o osiągnięciu naukowym, artystycznym lub naukowo-technicznym lub o dorobku, uwzględniającą indeks cytowań, z pominięciem autocytowań.
Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce przygotowali rozprawy doktorskie lub uzyskali osiągnięcia.
Kandydatami do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego mogą być osoby, którym stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki albo stopień doktora habilitowanego został nadany w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
Informacje pochodzą ze strony: http://bip.kprm.gov.pl

Kontakt

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 694 75 20

http://bip.kprm.gov.pl