Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2011

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204).

Minister właściwy do spraw nauki przyznaje nagrody w trzech kategoriach:

 • badań podstawowych;
 • badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 • badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

 • rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe;
 • organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk.

Ocena wniosków dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:

 • w zakresie badań podstawowych – oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej;
 • w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa – użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;
 • w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki – znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki.

Wnioski należy składać w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ul. Hożej 20, 00-529 Warszawa, w terminie do 15 grudnia 2011 r., z dopiskiem „Nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne”.

Informacja pochodzi ze strony: www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa


www.nauka.gov.pl