Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

Nagrody Historyczne Polityki 2020

organizator:

Polityka sp. z o.o. s.k.a.

Rodzaj:
literackie, naukowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.02.2020
termin rozstrzygnięcia: 15.04.2020
liczba nagród: 5
wartość nagrody: 10000 zł

Nagrody Historyczne Polityki 2020

Nagrody Historyczne Polityki przyznawane są corocznie za publikacje książkowe o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski (od 1914 roku) opublikowane w języku polskim (także książki autorów zagranicznych przetłumaczone na język polski). Warunkiem jest wydanie książki w roku poprzedzającym rok przyznania nagród, nagrody nie są przyznawane za książki będące częściami całości lub będącymi wznowieniami.

Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach (działach):

 • w kategorii prac naukowych i monografii
 • w kategorii prac popularnonaukowych i publicystyki
 • w kategorii wydawnictw źródłowych
 • w kategorii pamiętniki, relacje, wspomnienia
 • ponadto Jury ma prawo przyznać nagrodę specjalną (na ogół w dziale historiozofii) lub nagrodę za debiut

Zgłoszeń do Nagród Historycznych mogą dokonywać wszystkie wydawnictwa publikujące książki historyczne, w tym również wydziały i wydawnictwa wszystkich uczelni znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, instytucje naukowe, czytelnicy oraz autorzy publikacji.

W każdej kategorii nagrodami są nagrody pieniężne w wysokości po 10.000 zł brutto dla każdej kategorii. Nagroda za debiut wynosi 8.000 zł brutto. Nagrodę pieniężną otrzymuje autor wyróżnionej publikacji lub autorzy (jeśli praca jest zbiorowa).

Zgłaszania książek i publikacji historycznych do Nagród, następuje poprzez przysłanie listu przewodniego uzasadniającego zgłoszenie wraz z książką/książkami na adres: tygodnik „POLITYKA”, Warszawa 02-309, ul. Słupecka 6 (z dopiskiem: Nagrody Historyczne Polityki).

Informacje pochodzą ze strony: www.polityka.pl

Kontakt

Polityka sp. z o.o. s.k.a.
ul. Słupecka 6
02-309 Warszawa


www.polityka.pl