Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie82
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagrody Historyczne Polityki 2020

organizator:

Polityka sp. z o.o. s.k.a.

Rodzaj:
literackie, naukowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.02.2020
termin rozstrzygnięcia: 15.04.2020
liczba nagród: 5
wartość nagrody: 10000 zł

Nagrody Historyczne Polityki 2020

Nagrody Historyczne Polityki przyznawane są corocznie za publikacje książkowe o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski (od 1914 roku) opublikowane w języku polskim (także książki autorów zagranicznych przetłumaczone na język polski). Warunkiem jest wydanie książki w roku poprzedzającym rok przyznania nagród, nagrody nie są przyznawane za książki będące częściami całości lub będącymi wznowieniami.

Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach (działach):

 • w kategorii prac naukowych i monografii
 • w kategorii prac popularnonaukowych i publicystyki
 • w kategorii wydawnictw źródłowych
 • w kategorii pamiętniki, relacje, wspomnienia
 • ponadto Jury ma prawo przyznać nagrodę specjalną (na ogół w dziale historiozofii) lub nagrodę za debiut

Zgłoszeń do Nagród Historycznych mogą dokonywać wszystkie wydawnictwa publikujące książki historyczne, w tym również wydziały i wydawnictwa wszystkich uczelni znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, instytucje naukowe, czytelnicy oraz autorzy publikacji.

W każdej kategorii nagrodami są nagrody pieniężne w wysokości po 10.000 zł brutto dla każdej kategorii. Nagroda za debiut wynosi 8.000 zł brutto. Nagrodę pieniężną otrzymuje autor wyróżnionej publikacji lub autorzy (jeśli praca jest zbiorowa).

Zgłaszania książek i publikacji historycznych do Nagród, następuje poprzez przysłanie listu przewodniego uzasadniającego zgłoszenie wraz z książką/książkami na adres: tygodnik „POLITYKA”, Warszawa 02-309, ul. Słupecka 6 (z dopiskiem: Nagrody Historyczne Polityki).

Informacje pochodzą ze strony: www.polityka.pl

Kontakt

Polityka sp. z o.o. s.k.a.
ul. Słupecka 6
02-309 Warszawa


www.polityka.pl