Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci43
 • absolwenci41
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie22
 • muzyczne1
 • artystyczne23
 • naukowe20
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe12
 • ogólnopolskie42
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd21
 • inny1
Wróć do listy

Nagrody dla szczególnie uzdolnionych uczniów z Częstochowy

organizator:

Urząd Miasta Częstochowy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 16.04.2013

Nagrody dla szczególnie uzdolnionych uczniów z Częstochowy

Od 2 do 16 kwietnia można będzie składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Nagroda to forma pomocy materialnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem artystycznych). Jest wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w nauce, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego.

Wnioski z kandydatami do nagrody mogą zgłaszać:

 • dyrektorzy oraz inne organy szkół i placówek oświatowych,
 • rodzice kandydata lub jego opiekunowie prawni,
 • stowarzyszenia, organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

Sposób i termin składania wniosków:

 • dyrektorzy oraz inne statutowe organy publicznych szkół i placówek oświatowych przesyłają skany wniosków oraz załączników na adres Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy: info@czestochowa.um.gov.pl oraz składają dodatkowo, w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami, bezpośrednio w Wydziale Edukacji do Aurelii Nadrowskiej w p. 337 oraz do Jarosława Jeziorowskiego w p. 340 (w przypadku zgłoszenia do nagrody większej liczby uczniów z jednej szkoły, wniosek dla każdego ucznia, powinien być sporządzony oddzielnie i złożony również oddzielnie w wersji e-mailowej i papierowej),
 • pozostałe podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do nagrody tj. rodzice lub prawni opiekunowie, stowarzyszenia, organizacje, których celem jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, a także dyrektorzy i statutowe organy niepublicznych i publicznych dotowanych szkół,  składają wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej, w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pok. nr 3;
 • rozpatrywane będą tylko te wnioski, które spełniają wszystkie wymagania określone w Regulaminie i wniosku o przyznanie Nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych, będących załącznikiem do Zarządzenia nr 149/11 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Informacja pochodzi ze strony www.czestochowa.pl

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok. nr 3
42-217 Częstochowa

info@czestochowa.um.gov.pl
www.czestochowa.pl