Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci55
 • absolwenci49
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • sportowe1
 • artystyczne25
 • naukowe29
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie56
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa2
 • firma14
 • instytucja rządowa9
 • samorząd23
 • inny8
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagrody artystyczno-kulturalne Gminy Brojce 2020

organizator:

Urząd Gminy w Brojcach

Rodzaj:
muzyczne, artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 31.08.2020
termin rozstrzygnięcia: 15.09.2020
wartość nagrody: 500 zł

Nagrody artystyczno-kulturalne Gminy Brojce 2020

Radni Gminy Brojce uchwalili szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród „NAGRODA ARTYSTYCZNO-KULTURALNA GMINY BROJCE” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony dóbr kultury w Gminie Brojce. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2020 roku.

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Gminy Brojce oraz osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę lub miejsce działalności na terenie Gminy Brojce, na podstawie całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu dla kultury Gminy Brojce.

Postawą przyznania nagród jest ocena działalności w zakresie:

1) twórczości artystycznej:

 • twórczości literackiej, plastycznej, malarskiej, muzycznej, teatralnej, fotograficznej, filmowej, tanecznej, choreograficznej,
 • prezentacji dzieł sztuki,
 • twórczej i artystycznej działalności stowarzyszeń społeczno-kulturalnych.

2) upowszechniania lub ochrony kultury:

 • realizacji programów i przedsięwzięć kulturalnych wartościowych pod względem kulturalnym i edukacyjnym,
 • upowszechnianie czytelnictwa młodzieży, muzealnictwa, tańca, filmu, fotografii, teatru, ochrony dziedzictwa kultury.

3) osiągnięć o istotnym znaczeniu dla kultury Gminy Brojce:

 • zajęcie wysokiego miejsca (w pierwszej trójce) na festiwalach konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
 • debiut artystyczny o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Nagroda może być przyznana jako:

1) indywidualna za osiągnięcie o istotnym znaczeniu dla kultury Gminy Brojce, w wysokości 300 zł:

 • twórcom i artystom,
 • organizatorom i promotorom działalności kulturalnej,
 • pracownikom instytucji kultury i społecznym animatorom życia kulturalnego w tym przedstawicielom organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury;

2) indywidualna za całokształt działalności, w wysokości 500 zł:

 • twórcom i artystom,
 • organizatorom i promotorom działalności kulturalnej,
 • pracownikom instytucji kultury i społecznym animatorom życia kulturalnego w tym przedstawicielom organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury;

3) zespołowa, w wysokości 500 zł:

 • zespołom twórczym i artystycznym,
 • instytucjom kultury,
 • organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność artystyczno-kulturalną.

Nagroda za całokształt działalności lub to samo osiągnięcie może być przyznana tej samej osobie, instytucji lub podmiotowi tylko jeden raz.

Nagrody przyznawane są na podstawie złożonego wniosku. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do regulaminu.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą być składane przez:

 • pełnoletnich uczniów;
 • rodziców lub opiekunów prawnych;
 • dyrektorów szkół, do których uczęszczają uczniowie;
 • instytucje kultury;
 • stowarzyszenia i związki twórcze, inne podmioty, których statutowa działalność obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: brojce.net.pl

Po więcej ofert konkursów dla artystów zapraszamy do naszej bazy!

Kontakt

Urząd Gminy w Brojcach
ul. Długa 48
72-304 Brojce
tel. 91 386 11 94
ugbrojce@post.pl
www.brojce.net.pl