Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda Rejewskiego za prace o cyberbezpieczeństwie i kryptologii 2021

organizator:

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.08.2021
pula nagród: 43 000 zł

Nagroda Rejewskiego za prace o cyberbezpieczeństwie i kryptologii 2021

To już trzecia edycja konkursu, w którym można zgłaszać prace naukowe z zakresu cyberbezpieczeństwa i kryptologii. Suma nagród w konkursie to aż 43 000 zł.

Zgłoszone do konkursu prace muszą dotyczyć cyberbezpieczeństwa i kryptologii. Zgłoszenia do konkursu może dokonać wyłącznie autor pracy.

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:

 1. Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską,
 2. Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską.

Uczestnikami Konkursu w kategorii I mogą być osoby, które obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wcześniej niż dnia 1 października 2019 r.

Uczestnikami Konkursu w kategorii II mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2018 r. rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora.

Łączna suma nagród w Konkursie wynosi 43 000 zł:

 • nagrodami w kategorii I są: I nagroda – 8000 zł, II nagroda – 5000 zł, III nagroda – 3000 zł.
 • nagrodami w kategorii II są: I nagroda – 12 000 zł, II nagroda – 9000 zł, III nagroda – 6000 zł.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie doc/docx,
 • jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej w formacie pdf,
 • jeden egzemplarz streszczenia pracy (do 7200 znaków) w wersji elektronicznej w formacie pdf,
 • zaświadczenie z uczelni lub podmiotu nadającego stopień naukowy, potwierdzające złożenie i obronę przesłanej pracy – (zaświadczenie powinno zawierać informację o temacie pracy oraz nazwę jednostki wydającej zaświadczenie – uczestnik Konkursu może wykorzystać wzór zaświadczenia),
 • w przypadku rozpraw doktorskich – wykaz publikacji naukowych, na podstawie których powstała zgłoszona rozprawa oraz wskaźniki bibliometryczne (np. aktualna liczba cytowań).

Zgłoszenie do Konkursu należy kierować w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r.:

w zamkniętej kopercie na adres: Departament Ochrony Informacji Niejawnych MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs.cyber@mon.gov.pl.

Laureatów konkursu wyłoni kapituła, w której zasiadają:

 • przewodniczący kapituły – Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – gen. bryg. Karol Molenda,
 • Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego WP – płk Piotr Chodowiec,
 • Dyrektor Zarządu VI Służby Kontrwywiadu Wojskowego – ppłk Borys Iwaszko,
 • Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego – dr inż. Marek Różycki,
 • Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Szef CSIRT MON – ppłk Łukasz Jędrzejczak.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym szczegółowe wymagania, kryteria i etapy oceny prac zawiera Regulamin.

Informacje pochodzą ze strony: www.cyber.mil.pl

Konkursy naukowe regularnie trafiają do naszej bazy! 

Kontakt

Departament Ochrony Informacji Niejawnych MON
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

konkurs.cyber@mon.gov.pl
www.cyber.mil.pl