Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za prace o Radomiu

organizator:

Urząd Miejski w Radomiu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.06.2017

Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za prace o Radomiu

Prezydent Miasta Radomia ogłosił nabór prac konkursowych do konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie lub dyplomowe z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, obronione na którejkolwiek uczelni radomskiej, poświęcone tematyce rozwoju gospodarczego Radomia. Na konkurs przyjmowane będą prace magisterskie lub dyplomowe obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pracy dyplomowej lub magisterskiej wraz z niezbędnymi załącznikami, tj:

1) pełnego tekstu pracy dyplomowej w wersji elektronicznej na dysku CD-ROM,

2) streszczenia pracy w wersji papierowej wskazującego na jej walory w aspekcie rozwoju gospodarczego Radomia (3-5 stron),

3) wypełnionego formularza zgłoszeniowego,

4) oświadczenia promotora oraz autora pracy wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu,

5) oświadczenia autora o udzieleniu Gminie Miasta Radomia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, upoważniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy w zakresie publikacji oraz rozpowszechnienia jej całości lub fragmentów za pośrednictwem strony internetowej oraz drukowanych materiałów promocyjnych i publikacji Urzędu Miejskiego w Radomiu,

6) zgody uczelni na pierwszeństwo publikacji przez Gminę Miasta Radomia zgłoszonej do konkursu pracy, w przypadku, gdy okres od obrony był nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Pracę dyplomową lub magisterską oraz niezbędne załączniki należy złożyć osobiście w terminie od 01.06.2017r. do 30.06.2017r. w Wydziale Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 105, 106, 26 602 Radom, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 lub za pośrednictwem poczty, wysyłając na adres:

Urząd Miejski w Radomiu

Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej

ul. Żeromskiego 53

26-602 Radom

Dopisek: „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Wnioski złożone przed terminem ogłoszenia naboru lub po terminie prowadzenia naboru nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 105, 106, tel.: (48) 36-20-614, e mail: coi@umradom.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.investinradom.pl

Kontakt

Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu
ul. Żeromskiego 53, pokój 105, 106
26-602 Radom
tel. 0048 48 36 20 866
coi@umradom.pl
www.investinradom.pl

Dokumenty

do pobrania