Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za pracę o Radomiu

organizator:

Urząd Miejski w Radomiu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.06.2018

Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za pracę o Radomiu

PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłosił nabór prac do konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”.

WARUNKI KONKURSU

1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie, licencjackie lub magisterskie, z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, poświęcone tematyce rozwoju gospodarczego Radomia.

2. Na konkurs przyjmowane będą prace obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pracy inżynierskiej, licencjackiej lub magisterskiej wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 3082/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia „Nagrody Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”.

Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:

 • poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 • streszczenie pracy, w formie papierowej, wskazujące na jej walory w aspekcie rozwoju gospodarczego Radomia (nie powinno przekraczać 3-5 stron);
 • pełny tekst pracy w wersji elektronicznej (na dysku CD-ROM) w ogólnodostępnym formacie;
 • oświadczenie promotora oraz autora/autorów pracy wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenie autora/autorów o udzieleniu Gminie Miasta Radomia nieodpłatnej licencji niewyłącznej, upoważniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy w zakresie publikacji oraz
 • rozpowszechnienia całości lub jej fragmentów za pośrednictwem strony internetowej oraz drukowanych materiałów promocyjnych i publikacji Urzędu Miejskiego w Radomiu;
 • zgodę uczelni na pierwszeństwo publikacji przez Gminę Miasta Radomia zgłoszonej do konkursu pracy w przypadku, gdy od jej obrony minęło mniej niż 6 miesięcy.

TERMIN NABORU I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście w terminie od 01.06.2018r. do 29.06.2018r. w Wydziale Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 105, 106, 26-602 Radom, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub za pośrednictwem poczty, wysyłając na adres:

Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej
ul. Żeromskiego 53
26-602 Radom

Dopisek na kopercie: „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Wnioski złożone przed terminem ogłoszenia naboru lub po terminie zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 105, 106, tel.: (48)36-20-614, e-mail: rsg@umradom.pl.

Pełna dokumentacja konkursu dostępna jest w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: investinradom.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Radomiu Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej
ul. Żeromskiego 53
26-602 Radom

rsg@umradom.pl
investinradom.pl

Dokumenty

do pobrania