Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda Prezesa Prokuratorii Generalnej RP za prace o prawie sądowym

organizator:

Urząd Prokuratorii Generalnej RP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2020
wartość nagrody: 4000 zł

Nagroda Prezesa Prokuratorii Generalnej RP za prace o prawie sądowym

Trwa IV edycja konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 15 maja 2018 r. i nie później niż 31 sierpnia 2020 r. nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

Prace powinny dotyczyć dziedzin prawa mających zastosowanie w działalności sądów i trybunałów, pozostających równocześnie w związku z przedmiotem działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, czyli przede wszystkim prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego materialnego i procesowego, prawa konstytucyjnego materialnego i procesowego oraz prawa międzynarodowego materialnego i procesowego.

Prace mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych za zgodą autora.

Zgłoszenie pracy należy wysłać na adres Prokuratorii Generalnej do 31 sierpnia 2020 r.

Nagrody

Autorom najlepszych prac magisterskich Kapituła przyzna:

 • za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł brutto,
 • za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł brutto,
 • za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł brutto.

Kapituła może przyznać również nagrodę w postaci płatnego stażu z wynagrodzeniem o wysokości mieszczącej się w granicach XII kategorii zaszeregowania wynagrodzenia asystenta radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły dotyczące konkursu: www.prokuratoria.gov.pl

Inne konkursy naukowe dodawane są cyklicznie do naszej bazy – zapraszamy do lektury! 

Kontakt

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Hoża 76/78
00-682 Warszawa

kacper.cholody@prokuratoria.gov.pl
www.prokuratoria.gov.pl