Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci64
 • absolwenci66
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie68
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

organizator:

Narodowy Bank Polski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2013

Nagroda Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w V edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Dla kogo jest ten konkurs?
Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie RP w terminie między 01.01.2012 r. a 31.12.2012 r. Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy, a także instytucje i promotorzy za zgodą autora.

Oceny prac dokona Kapituła Konkursu w składzie:
Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły, Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, Prof. dr hab. Józef Kolonko, Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, Prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka jako Członkowie Kapituły.

Nagrody dla autorów najlepszych prac:

 • pierwsza nagroda, w formie Nagrody Prezesa NBP, w wysokości 10.000 zł,
 • druga nagrodę w wysokości 7.000 zł,
 • trzecia nagrodę w wysokości 5.000 zł,
 • oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 3.000 zł.

Prace można nadsyłać do 30 września 2013 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską. O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

Wskazówki techniczne:

 1. Pracę wystarczy wydrukować dwustronnie (w kolorze ew. te strony, na których znajdują się wykresy itp.) i zszyć. Nie ma potrzeby oprawiania ani bindowania pracy.
 2. Dla ułatwienia zakodowania pracy na CD prosimy nagrać plik w formacie .doc lub .rtf. Jeśli to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli natomiast pliki podzielone są na poszczególne rozdziały pracy, to prosimy je zapisać w jednym katalogu. Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/inicjał i nazwisko oraz dopisek praca mgr. Płyta CD powinna być podpisana w następującym sposób: imię, nazwisko, praca magisterska i ew. tytuł.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród planowane są na grudzień 2013 r.

Informacje pochodzą ze strony www.nbp.pl.

Kontakt

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 653 13 99
marcela.wasilewska@nbp.pl
www.nbp.pl