Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej

organizator:

Fundacja Wisławy Szymborskiej

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2018

Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej

Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej  jest przyznawana w dwóch kategoriach:

 • dla najwybitniejszej książki poetyckiej roku wydanej oryginalnie po polsku
  (kategoria pierwsza);
 • co 2 (dwa) lata dla wybitnej książki poetyckiej przetłumaczonej na język polski
  (kategoria druga) – w przypadku gdy Kapituła Nagrody zdecyduje o jej przyznaniu w tej kategorii.

Organizatorem Konkursu o Nagrodę przeprowadzanym w obu kategoriach i fundatorem Nagrody jest Fundacja Wisławy
Szymborskiej.

Nagroda ma charakter międzynarodowy. Nagroda w kategorii pierwszej jest przyznawana corocznie najlepszej książce
poetyckiej napisanej przez żyjącego autora polskiego. Nagroda w kategorii drugiej może być przyznana co 2 (dwa) lata wybitnej książce poetyckiej przełożonej na język polski w ostatnich 2 (dwóch) latach poprzedzających rok przyznawania Nagrody w tej kategorii. Nagrodzony może zostać tom poetycki wybitnego autora, przetłumaczony na język polski w doskonały sposób.

Zgłaszane do Nagrody w bieżącej edycji Nagrody książki winny zostać wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2017 roku, a w przypadku Nagrody, która może zostać przyznana w kategorii drugiej pomiędzy 1 stycznia 2016 roku a 31 grudnia 2017 roku.

Nagrodę stanowią:

 • statuetka Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej;
 • nagroda pieniężna w wysokości ustalanej dla każdej kategorii przez Zarząd Fundacji.

W żadnej kategorii nie jest możliwe przyznanie nagrody ex aequo.

Konkurs składa się z trzech etapów:
1) w pierwszym etapie Konkursu spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła wskazuje listę 80 książek poetyckich, które wchodzą w danej edycji do Konkursu w kategorii
pierwszej. Lista książek zakwalifikowanych do Konkursu jest przekazywana do publicznej wiadomości przez Zarząd Fundacji;
2) w drugim etapie Konkursu Kapituła wskazuje 5 książek nominowanych do Nagrody w kategorii pierwszej;
3) w trzecim etapie Konkursu Kapituła wskazuje laureata spośród 5 książek nominowanych do Nagrody w kategorii pierwszej oraz co 2 (dwa) lata podaje nazwisko laureata w kategorii drugiej albo przekazuje informację o nieprzyznaniu Nagrody w tej kategorii.

Książki do Konkursu mogą być zgłaszane przez każdą osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli w jej ocenie książka zasługuje na udział w Konkursie, w szczególności przez członków Kapituły, autorów, wydawnictwa, instytucje kultury, media o literackim charakterze.

 Termin zgłaszania książek w bieżącej edycji Nagrody – do 15 stycznia 2018 roku.
W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku przekazania zgłoszenia bezpośrednio Fundacji – data potwierdzenia przez Fundację jego otrzymania.

Tryb zgłaszania książek do Nagrody obejmuje przesłanie lub przekazanie na adres:
Fundacja Wisławy Szymborskiej, ul. Krupnicza 26, 31-123 Kraków, z dopiskiem „Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej”:
– pisemnego zgłoszenia książek do Nagrody, oraz
– siedmiu egzemplarzy papierowych oraz wersji w formacie pdf. książki zgłaszanej do Nagrody, które będą przeznaczone dla Członków Kapituły, do prac związanych z wyłonieniem nominowanych i laureata lub laureatów Konkursu.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko autora,
– tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki,
– nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji
zgłaszającej.

Nominowanym do Nagrody może być osoba, która wyrazi zgodę na udział w Konkursie. Zgoda ta może być dostarczona/przekazana wraz ze zgłoszeniem książki do Konkursu bądź przed datą ogłoszenia nominacji do Nagrody w danej edycji.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: nagrodaszymborskiej.pl

Kontakt

Fundacja Wisławy Szymborskiej
Plac Wszystkich Świętych 2
31-004 Kraków

nagroda@szymborska.org.pl
nagrodaszymborskiej.pl