Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Nagroda NIAiU: konkurs na prace magisterskie o przestrzeni wspólnej 2019

organizator:

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.11.2019
wartość nagrody: 10 000 zł

Nagroda NIAiU: konkurs na prace magisterskie o przestrzeni wspólnej 2019

Przestrzeń wspólna jest wartością. Nagroda NIAiU to konkurs dla absolwentów z lat 2017/18 i 2018/19 na najlepsze dyplomowe prace magisterskie. Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych i budynków użyteczności publicznej.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

W kategorii projektowej oceniane są prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych. Projekty powinny dotyczyć przestrzeni wspólnych: placów, ulic, przestrzeni zielonych i rekreacyjnych czy obiektów sportowych. Organizatorzy zachęcają też do nadsyłania projektów urbanistycznych, strategii rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej: szkół, szpitali, urzędów, obiektów kultury.

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej i dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych czy demografii. Zachęca się do nadsyłania prac z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektury, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych dziedzin, jeśli dotyczą kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

Kategorie
Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

W kategorii projektowej ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.
Jurorzy w kategorii projekt: dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (NIAiU), mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule, dr inż. arch. Jerzy Grochulski

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.
Jurorzy w kategorii teoretycznej: dr inż. arch. Tomasz Sławiński, kurator MSN Tomasz Fudala, dr hab. prof. IS PAN Marta Leśniakowska

Nagrody

 • I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł
 • I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł
 • Po dwa wyróżnienia w każdej kategorii: 5 000 zł

Zgłaszanie prac
Zgłaszane magisterskie prace dyplomowe powinny pochodzić z lat 2017/18 i 2018/19.
Termin składania prac w siedzibie NIAiU (ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa): 22 listopada 2019 r. do g. 16.00.
Decyduje data dostarczenia pracy.
Wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia w pawilonie SARP w Warszawie.

Informacje pochodzą ze strony: niaiu.pl

Więcej ogłoszeń konkursów na prace dyplomowe wyszukajcie w naszej bazie! 

Kontakt

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
ul. Foksal 4
00-366 Warszawa
tel. 22 522 65 30
sekretariat@niaiu.pl
niaiu.pl