Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci21
 • naukowcy8
 • inni42
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie20
 • artystyczne30
 • naukowe46
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe7
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa8
 • firma11
 • instytucja rządowa19
 • samorząd33
 • inny1
Wróć do listy

Nagroda im. Mariana Rejewskiego za pracę dyplomową nt. cyberbezpieczeństwa 2019

organizator:

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.09.2019
pula nagród: 39 000 zł

Nagroda im. Mariana Rejewskiego za pracę dyplomową nt. cyberbezpieczeństwa 2019

Minister Obrony Narodowej ogłosił I edycję Nagrody im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą kryptologii, cyberobronie, cyberbezpieczeństwu lub zwalczaniu cyberprzestępczości.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić absolwenci uczelni polskich, którzy obronili swoje prace nie wcześniej niż 1 października 2016 roku. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie autor pracy do dnia 25 września 2019 roku.

Suma nagród w Konkursie wynosi 39 000 zł.

Nagrodami w kategorii I są: nagroda I stopnia – 8000 zł, nagroda II stopnia – 5000 zł, nagroda III stopnia – 3000 zł.
Nagrodami w kategorii II są: nagroda I stopnia – 10 000 zł, nagroda II stopnia – 8000 zł, nagroda III stopnia – 5000 zł.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
 • jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej w formacie doc/docx oraz w formacie pdf,
 • jeden egzemplarz streszczenia pracy (do 7200 znaków) w wersji elektronicznej w formacie doc/docx oraz w formacie pdf,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie doc/docx,
 • zaświadczenie z uczelni lub podmiotu doktoryzującego, potwierdzające złożenie i obronę przesłanej pracy (zaświadczenie powinno zawierać informacje o terminie obrony, terminie pracy, ocenie pracy oraz nazwę i adres jednostki wydającej zaświadczenie).

w zamkniętej kopercie na adres: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON,
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa,
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs.cyber@mon.gov.pl.

Laureatów konkursu wyłoni Kapituła Konkursu, której przewodniczy Sekretarz Stanu w MON Pan Tomasz Zdzikot.

W Kapitule zasiadają:

 • Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,
 • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Prezes Zarządu Exatel SA,
 • Dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności,
 • Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.

Informacje pochodzą ze strony: www.ptm.org.pl

Sięgnij po inne konkursy na prace dyplomowe w portalu Moje Stypendium! 

Kontakt

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

konkurs.cyber@mon.gov.pl
www.ptm.org.pl

Dokumenty

do pobrania