Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych informatyków

organizator:

Fundacja Kościuszkowska Polska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.06.2022
termin rozstrzygnięcia: 12.10.2022

Nagroda im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych informatyków

Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór do XVIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych młodych naukowców, mających wybitne osiągniecia naukowe w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Nagroda została ustanowiona przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą w 2005 r. i upamiętnia Witolda Lipskiego, który był pionierem polskiej informatyki, wybitnym uczonym o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych.

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach:

 • teoretyczne aspekty informatyki
 • zastosowania informatyki.

Wysokość nagrody w XVIII edycji wynosi po 50 000 zł w każdej kategorii. Nagroda może zostać przyznana wyłącznie osobom, które:

 • mają wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki
 • mają obywatelstwo polskie i mieszkają na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • nie są laureatami nagrody we wcześniejszych edycjach konkursu
 • do dnia 31 grudnia 2021 r. nie ukończyły 35 roku życia (granica ta ulega przedłużeniu o czas, jaki osoba zgłaszająca się do konkursu przebywała przed ukończeniem 35 roku życia na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym) w dniu składania zgłoszenia do konkursu są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki, lub otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 24 miesięcy.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się w formie elektronicznej na formularzu. Do zgłoszenia należy dołączyć wyłącznie w formie elektronicznej opinię / list rekomendacyjny pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki oraz następujące załączniki:

 • życiorys kandydata (CV)
 • krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej
 • listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym
 • krótki opis najważniejszych osiągnięć badawczych
 • najważniejsze publikacje (nie więcej niż 5)
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu kryterium, o którym mowa w paragrafie 2 pkt. 3 i 4 regulaminu
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Za organizację i poziom merytoryczny nagrody odpowiada Kapituła Nagrody im. Witolda Lipskiego. Nagrodę przyznaje Rada Nagrody, powoływana przez Kapitułę. Regulamin Nagrody opisuje procedurę konkursową w szczegółach. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 12 czerwca 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 października 2022 r.

Pytania należy kierować do sekretarza Kapituły Celiny Imielińskiej, tel. + 1 609-240-4721,  email: celina.imielinska@gmail.com

Informacje o konkursie pochodzą ze strony: kfpoland.org

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja Kościuszkowska Polska
ul. Kopernika 11 m 8
00-359 Warszawa
tel: +48 22 621 70 67
warsaw@thekf.org
kfpoland.org