Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Nagroda im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych informatyków

organizator:

Fundacja Kościuszkowska Polska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2023

Nagroda im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych informatyków

Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór do XIX edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych młodych naukowców, mających wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Nagroda została ustanowiona przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą w 2005 r. i upamiętnia Witolda Lipskiego, który był pionierem polskiej informatyki, wybitnym uczonym o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych.

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach:

 • teoretyczne aspekty informatyki
 • zastosowania informatyki.

Wysokość nagrody w XIX edycji wynosi nie mniej niż 50 000 zł w każdej kategorii. Nagroda może zostać przyznana wyłącznie osobom, które:

 • mają wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki
 • mają obywatelstwo polskie i mieszkają na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • nie są laureatami nagrody we wcześniejszych edycjach konkursu
 • do dnia 31 grudnia 2021 r. nie ukończyły 35 roku życia (granica ta ulega przedłużeniu o czas, jaki osoba zgłaszająca się do konkursu przebywała przed ukończeniem 35 roku życia na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym) w dniu składania zgłoszenia do konkursu są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki, lub otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 24 miesięcy.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się w formie elektronicznej w formularzu. Do zgłoszenia należy dołączyć wyłącznie w formie elektronicznej:

 •  życiorys naukowy kandydata (CV),
 • kopię strony paszportowej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie lub status stałego/długoterminowego rezydenta w Polsce,
 • krótki opis najważniejszych osiągnięć badawczych,
 • listę publikacji badawczych, patentów i wdrożonych systemów informatycznych,
 • kopie najważniejszych publikacji, patentów i linków do wdrożonych systemów informatycznych (nie więcej niż 5),
 • opinię (list rekomendacyjny) pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki. Opinia powinna zawierać ocenę wkładu kandydata do publikacji współautorskich (sformułowania typu: „był inicjatorem”, „wkład wszystkich autorów jest porównywalny” itp.).

Za organizację i poziom merytoryczny nagrody odpowiada Kapituła Nagrody im. Witolda Lipskiego. Nagrodę przyznaje Rada Nagrody, powoływana przez Kapitułę. Regulamin Nagrody opisuje procedurę konkursową w szczegółach. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 marca 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2023 r.

Pytania należy kierować do sekretarza Kapituły Celiny Imielińskiej, tel. + 1 609-240-4721,  email: celina.imielinska@gmail.com

Informacje o konkursie pochodzą ze strony: kfpoland.org

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Fundacja Kościuszkowska Polska
ul. Kopernika 11 m 8
00-359 Warszawa
tel: +48 22 621 70 67
warsaw@thekf.org
kfpoland.org