Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci39
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe26
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie42
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa6
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Nagroda im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców w zakresie informatyki

organizator:

Fundacja Rozwoju Informatyki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 19.04.2010

Nagroda im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców w zakresie informatyki

Szósta edycja nagrody – konkurs 2010

Rada Nagrody ogłasza konkurs szóstej edycji dorocznej nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców w zakresie informatyki. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureta nagrody będzie udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.

Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 10 tys zł (brutto). Ustalono następujące terminy:

Termin składania wniosków: do 19 kwietnia 2010
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2010
Termin uroczystego ogłoszenia wyników: do 30 października 2010

Zgodnie z regulaminem Nagrody, wniosek złożony do konkursu powinien składać się z wypełnionego formularza oraz załączników.  Wnioski (wraz z załącznikami) należy przesyłać w wersji elektronicznej pod adres nagroda at mimuw.edu.pl oraz w wersji papierowej pod adres:

Nagroda im. Witolda Lipskiego
Fundacja Rozwoju Informatyki,
ul.Banacha 2,
02-097 Warszawa

Do wniosku należy załączyć:
1. curriculum vitae kandydata (CV),
2. krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej,
3. opinię/list rekomendacyjny samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki,
4. listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym,
5. odbitki najważniejszych publikacji (nie więcej niż 5),
6. w przypadku kandydatów, którzy przekroczyli 30. rok życia, kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z urlopu wychowawczego.

Informacje pochodzą ze strony www.nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl

Kontakt

Fundacja Rozwoju Informatyki
ul.Banacha 2
02-097 Warszawa