Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci63
 • absolwenci64
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne5
 • sportowe1
 • artystyczne30
 • naukowe34
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe4
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda im. Tadeusza Kotarbińskiego za pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych

organizator:

Uniwersytet Łódzki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 06.04.2018

Nagroda im. Tadeusza Kotarbińskiego za pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych

Czwarta edycja Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych została otwarta. Za 10 miesięcy Kapituła Konkursu ogłosi zwycięskie dzieło.

Nagroda została ustanowiona, by regularnie dawać dowód na istnienie niezwykle silnej grupy polskich naukowców zajmujących się na co dzień humanistyką we wszystkich jej odmianach. Bywa, że wybitne prace z zakresu nauk humanistycznych pozostają niezauważone, podczas gdy ich potencjał naukowy jest ogromny.

Każda z trzech minionych edycji to niezwykle burzliwe i trudne obrady Kapituły, która do ostatniego etapu może zakwalifikować maksymalnie pięć dzieł. Wszystkie te prace, jak również duża część tych, które nie dostały się do ścisłego finału Konkursu, są na najwyższym poziomie naukowym. Trójka dotychczasowych laureatów Nagrody – prof. Jan Strelau (SWPS), dr hab. Ewa Kołodziejczyk (PAN) i dr hab. Dorota Sajewska (IKP UW) – reprezentuje nie tylko doskonałość naukową i warsztatową. Również w życiu codziennym pokazuje, że humanistyka to nie tylko sfera naukowa, ale zarazem określona postawa etyczna i otwarte podejście świata. Dr hab. Sajewska, ostatnia laureatka Nagrody, przekazała wygraną na cele charytatywne.

W ciągu trzech edycji Nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego udało się stworzyć również inną nieocenioną wartość – ogólnopolskie środowisko wybitnych humanistów, którzy w przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju tej nauki. W czasach, gdy ważna rola humanistyki w naszym życiu bywa kwestionowana, budowanie silnego środowiska tego typu jest niezbędne.

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Uniwersytet Łódzki, gdzie narodziła się idea Nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie.

Wybór patrona Nagrody był oczywisty. Prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor UŁ, był przede wszystkim wybitnym filozofem i doskonałym pedagogiem. Człowiekiem głębokiej refleksji i autorem niezwykle trafnych, ponadczasowych, myśli. Był też, po prostu, porządnym człowiekiem.

W czasie, gdy rynek i ekonomia odgrywają tak dużą rolę, Uniwersytet Łódzki pragnie podkreślić ogromne znaczenie humanistyki i humanistów zarówno w badaniach akademickich, jak i w kształtowaniu otwartego społeczeństwa, wzorców postępowania czy krytycznego odbioru kultury.

I etap konkursu

1. Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:

 • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
 • została opublikowana w 2017 roku i jest to jej pierwsze wydanie;
 • dotyczy zakresu nauk humanistycznych.
  Do konkursu nie może zostać zgłoszona praca, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej Sekretarz bądź członek rodziny lub osoba bliska tych osób.

2. Pracę do konkursu może zgłosić mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • uczelnia,
 • podstawowa jednostka organizacyjna uczelni (np. wydział);
 • instytut naukowy,
 • wydawnictwo naukowe
 • inne instytucje naukowe
  Każda z wymienionych jednostek może zgłosić tylko jedną pracę.

Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.

Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.

Zgłoszenie należy wysłać w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź (042 635-40-14, e-mail: br@uni.lodz.pl), przesyłając 1 egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej.

II etap konkursu

Spośród prac zgłoszonych w pierwszym etapie konkursu, Kapituła nominuje do Nagrody nie więcej niż pięć prac. Ich autorzy zostają zaproszeni do drugiego etapu konkursu, w którym, po przeprowadzeniu rozmowy z autorem, Kapituła dokonuje wyboru laureata albo odstępuje od przyznania Nagrody. Wręczenie Nagrody następuje jesienią podczas uroczystej Gali.

Osoby, których prace dostaną się do ostatniego etapu Konkursu, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy prac.

Informacje pochodzą ze strony: www.uni.lodz.pl

Kontakt

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź
tel. (42) 635 40 02
rektor@uni.lodz.pl
www.uni.lodz.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin