Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za prace humanistyczne

organizator:

Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2021
wartość nagrody: 50 000 zł

Nagroda im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za prace humanistyczne

Uniwersytet Łódzki zaprasza do przesyłania prac do VII edycji konkursu na najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych do 15 maja 2021 r. Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w 2020 r. Spośród nich Kapituła Konkursu wybierze maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2021 r. Autor jednej z prac, uznanej przez kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi podczas uroczystej gali.

Kapituła Konkursu już po raz siódmy będzie oceniać i nagradzać najlepsze dzieła naukowe z zakresu szeroko ujętej humanistyki. W polskiej nauce powstają prace o najwyższym poziomie naukowym. W dotychczas przeprowadzonych sześciu edycjach konkursu mieliśmy zaszczyt nominować i nagradzać prace wybitne i znakomite, które wybieraliśmy spośród bardzo dobrych dzieł nadesłanych na konkurs. Zgłoszenia pochodziły z wielu ośrodków naukowych, niemal wszystkich wydziałów humanistycznych polskich uniwersytetów i innych uczelni oraz instytutów PAN. Jesteśmy przekonani, że i w tym roku prace nadesłane na konkurs potwierdzą nasze dotychczasowe refleksje o wysokim poziomie polskiej humanistyki.

Prof. Ryszard Kleszcz, członek Kapituły Konkursu:
Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego wyróżnia prace z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Takie stosunkowo szerokie rozumienie tych nauk przyjęte przez organizatorów konkursu i kapitułę, wydaje się być zgodne z tym, co na ten temat pisał prof. Tadeusz Kotarbiński w swych słynnych „Elementach teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk”. (…) Prace napływające na konkurs przynależą do rozmaitych dyscyplin. Wiążą się ze stosowaniem rozmaitych narzędzi badawczych i różniących się metodologii. Stoją też za nimi, jak sądzić można, rozmaite wizje świata i człowieka. Ta zróżnicowana kolekcja rozpraw składa się na bogaty obraz polskiej humanistyki.

Książki należy zgłaszać do 15 maja 2021 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Do niej należy dołączyć również zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych. Dzieła można zgłaszać w formie tradycyjnej lub elektronicznej na adres: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl. Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin znajdują się w odpowiednich zakładkach strony konkursu.

Na Uniwersytecie Łódzkim humanistyka rozumiana jest jako pewien typ wrażliwości, a nie tylko obszar nauki. Działaniom uczelni niezmiennie patronuje postać pierwszego rektora Uczelni, prof. Tadeusza Kotarbińskiego – wybitnego etyka, filozofa, człowieka głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię myśli ludzkiej oraz jej wpływ na losy społeczeństw. Jego działalność, sposób postrzegania, a także metodę analizy rzeczywistości są kontynuowane. Stale rozwijana jest humanistyczna refleksja, której współczesny świat bardzo potrzebuje.

Informacje pochodzą ze strony: www.uni.lodz.pl

Warto zapoznać się z szeroką ofertą konkursów naukowych w Polsce

Kontakt

Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Narutowicza 68
90-136 Łódź

nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl
www.uni.lodz.pl