Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Nagroda im. Lorenzo Natali dla dziennikarzy

organizator:

.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2009

Nagroda im. Lorenzo Natali dla dziennikarzy

Warunki aplikacji

Nagroda im. Lorenzo Natali jest przyznawana dziennikarzom zaangażowanym w kwestie praw człowieka, demokracji i rozwoju. Do konkursu można zgłaszać prace obejmujące wszystkie gatunki dziennikarskie i wszystkie media – radio, telewizję, prasę i Internet.

Nagroda jest integralną częścią polityki rozwoju prowadzonej przez Komisję Europejską, która opiera się na założeniu, że obrona wolności wyrażania opinii, demokracji, praw człowieka i rozwoju to działanie na rzecz dobrych rządów, pokoju i postępu, przyczyniające się do poprawy warunków bytowych w najuboższych krajach.

W szranki konkursu mogą stawać dziennikarze pięciu regionów: Europy, Afryki, świata arabskiego i Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Kryteria oceny

 • W konkursie mogą uczestniczyć dziennikarze zatrudnieni w mediach lokalnych (prasa, radio, telewizja, Internet) w pięciu wymienionych wyżej regionach
 • Maksymalna długość nadesłanych prac  powinna wynosić 10 000 znaków (około 5 stron ze spacjami)
 • Nadesłane prace powinny być opublikowane lub wyemitowane na antenie pomiędzy 1 stycznia 2008 a 15 czerwca 2009 r.
 • Prace można nadsyłać w jednym z 23 oficjalnych języków UE, ale muszą im towarzyszyć streszczenia w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim

Infromacje pochodzą ze strony: www.eurodesk.pl

 

Prix Lorenzo Natali
ProPager

70, boulevard de Reuilly
F-75012 Paris
Tel.: +33 1 40 04 99 33
Fax: +33 1 34 29 44 77

e-mail: info@nataliprize2008.eu
www.nataliprize2008.eu/content/en/about/contact/index.php

Kontakt

.
.
.