Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci24
 • absolwenci23
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne1
 • artystyczne13
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie23
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa4
 • samorząd7
 • inny1
Wróć do listy

Nagroda im. Lorenzo Natali dla dziennikarzy

organizator:

.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2009

Nagroda im. Lorenzo Natali dla dziennikarzy

Warunki aplikacji

Nagroda im. Lorenzo Natali jest przyznawana dziennikarzom zaangażowanym w kwestie praw człowieka, demokracji i rozwoju. Do konkursu można zgłaszać prace obejmujące wszystkie gatunki dziennikarskie i wszystkie media – radio, telewizję, prasę i Internet.

Nagroda jest integralną częścią polityki rozwoju prowadzonej przez Komisję Europejską, która opiera się na założeniu, że obrona wolności wyrażania opinii, demokracji, praw człowieka i rozwoju to działanie na rzecz dobrych rządów, pokoju i postępu, przyczyniające się do poprawy warunków bytowych w najuboższych krajach.

W szranki konkursu mogą stawać dziennikarze pięciu regionów: Europy, Afryki, świata arabskiego i Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Kryteria oceny

 • W konkursie mogą uczestniczyć dziennikarze zatrudnieni w mediach lokalnych (prasa, radio, telewizja, Internet) w pięciu wymienionych wyżej regionach
 • Maksymalna długość nadesłanych prac  powinna wynosić 10 000 znaków (około 5 stron ze spacjami)
 • Nadesłane prace powinny być opublikowane lub wyemitowane na antenie pomiędzy 1 stycznia 2008 a 15 czerwca 2009 r.
 • Prace można nadsyłać w jednym z 23 oficjalnych języków UE, ale muszą im towarzyszyć streszczenia w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim

Infromacje pochodzą ze strony: www.eurodesk.pl

 

Prix Lorenzo Natali
ProPager

70, boulevard de Reuilly
F-75012 Paris
Tel.: +33 1 40 04 99 33
Fax: +33 1 34 29 44 77

e-mail: info@nataliprize2008.eu
www.nataliprize2008.eu/content/en/about/contact/index.php

Kontakt

.
.
.