Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs im. J. i W. Wawrzynków na prace o Śląsku

organizator:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2017
wartość nagrody: 3500 zł

Konkurs im. J. i W. Wawrzynków na prace o Śląsku

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków ogłosiła XXVII edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2017 r. poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska.

Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zakładów uczelnianych oraz promotorów prac magisterskich, a także samych dyplomantów za zgodą promotorów. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2017 roku.

Organizatorzy proszą o dostarczanie ich lub nadesłanie pocztą w formie wydruku na adres Instytutu (45-082 Opole ul. Piastowska 17) z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Jana i Wojciecha Wawrzynków. Wniosek powinien zawierać wydrukowany egzemplarz rekomendowanej pracy magisterskiej oraz wersję elektroniczną pracy w formacie PDF lub Word na płycie CD w jednym pliku (wersję elektroniczną można przesłać na adres e-mail: sekretariat@instytutslaski.com). Do egzemplarza rekomendowanej pracy magisterskiej należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, datę i miejsce jego urodzenia, dokładny adres zamieszkania, miejsce pracy oraz informacje kontaktowe (telefon; e-mail).

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej ze zgłoszonych w danym roku prac magisterskich, której autor otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 3,5 tysiąca złotych.

Regulamin znajduje się na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.instytutslaski.com.

Kontakt

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
ul. Piastowska 17
45-082 Opole

sekretariat@instytutslaski.com
www.instytutslaski.com

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

oświadczenie
regulamin