Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci46
 • absolwenci43
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • muzyczne2
 • artystyczne25
 • naukowe20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie50
 • międzynarodowe2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa11
 • samorząd18
 • inny1
Wróć do listy

Nagroda im. Artura Rojszczaka

organizator:

Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2012

Nagroda im. Artura Rojszczaka

Nagroda im. Artura Rojszczaka

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł netto) przyznawaną corocznie młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat i którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, dla upamiętnienia tragicznie zmarłego Kolegi, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu.
Przebieg konkursu

Zgłaszanie kandydatów

W myśl regulaminu kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Ponieważ kandydaci są do Nagrody nominowani, najwłaściwszą praktyką jest zgłaszanie ich przez osoby trzecie.
Zachęcamy do odpowiednio wcześniejszego kontaktowania się z członkami Klubu i składania im propozycji kandydatów. Informacje o członkach Klubu są dostępne w bazie danych stypendystów FNP. O ile to możliwe, najlepiej kontaktować się z osobami zajmującymi się pokrewną dziedziną badań i pracującymi w tym samym albo pobliskim ośrodku naukowym. Informacje o potencjalnych kandydatach można przekazywać członkom Klubu od razu na tych samych formularzach, które są używane do formalnego zgłoszenia kandydata, jednakże decyzja o przedstawieniu kandydata do nagrody jest suwerenną decyzją członka Klubu. Wysłanie wypełnionego formularza do wybranego członka Klubu nie jest więc równoznaczne z formalnym zgłoszeniem kandydata do nagrody.

Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia każdego roku.

Pierwszy etap oceny kandydatów

Członkowie Klubu zapoznają się ze zgłoszonymi wnioskami i każdy z oceniających ustala własny ranking kandydatów. Ich oceny są sumowane. Troje najwyżej ocenionych kandydatów zostaje zaproszony do osobistego zaprezentowania siê na zebraniu członków Klubu.

Finał konkursu

Finał konkursu ma miejsce w czasie dorocznego zebrania Klubu Stypendystów.  Troje finalistów konkursu wygłasza 20 min. referaty, w których prezentują zarówno zainteresowania naukowe jak i działania o charakterze społecznym.  Laureat Nagrody zostaje wyłoniony w tajnym głosowaniu.

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych, tj. regulaminu, formularzy, trybu zgłaszania kandydatów, pomocy w kontaktach z członkami Klubu, itp. prosimy kierować do Opiekuna Nagrody NagrodaArtura@ksz-fnp.org. Rolą Opiekuna jest formalna organizacja przebiegu konkursu i nie przedstawia on kandydatów do Nagrody.

Od 2009 roku Opiekunem Nagrody im. Artura Rojszczaka jest Joanna Rutkowska.

Informacje pochodzą ze strony www.ksz-fnp.org

Kontakt

Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
tel. 22 845 95 00
NagrodaArtura@ksz-fnp.org
www.ksz-fnp.org