Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda im. Artura Rojszczaka

organizator:

Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2018

Nagroda im. Artura Rojszczaka

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla upamiętnienia naszego tragicznie zmarłego Kolegi, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu – znakomitego filozofa i człowieka o wielkiej dobroci, wrażliwości oraz nieprzecietnym podejściu do świata.

Nagroda im. Artura Rojszczaka – wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto – jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Jak czytamy na stronie konkursu: „Istnieje szereg nagród przyznawanych za wybitne dokonania naukowe, jednakże w czasach pościgu za sukcesem mierzonym komercyjną skutecznością aplikacji czy sztywnymi indeksami naukometrycznymi pewne fundamentalne dla świata nauki wartości umykają uwadze grantodawców i nieczęsto są nagradzane. Nasza Nagroda ma promować naukową wrażliwość i honorować tych, którzy przekraczają granice swoich specjalizacji, a ponadto nie siedzą w wieży z kości słoniowej, lecz robią coś cennego dla innych. Intencje jakie nam przyświecały doskonale interpretuje profesor Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek Klubu:

Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem zgodnie z regulaminem Laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji. Wzorca nie powinien więc stanowić nawet bardzo wybitny ale zaszyty nosem w swoje kajety uczony. Chodzi więc nie o promowanie “poprawności naukowej” ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc nie zawężających swojego pola widzenia “końskimi okularami” własnej dyscypliny. … W naszej nauce, prześladowanej lokalnymi fundamentalizmami i totalną nieumiejętnością ogólnonaukowej dyskusji oraz brakiem autorefleksji nad samym sobą, takich postaw bardzo brakuje.”

Kandydatów do Nagrody zgłaszają formalnie członkowie Klubu Stypendystów FNP, na podstawie informacji własnych oraz informacji przekazanych im przez środowisko naukowe.

Od 2015 roku Nagrodzie im. A. Rojszczaka towarzyszy też piękna statuetka projektu Martyny Ceglińskiej.

Przebieg konkursu
Etap I – nominacja kandydatów przez członków Klubu
W myśl regulaminu, kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Organizatorzy zachęcają do odpowiednio wcześniejszego kontaktowania się z członkami Klubu i zgłaszania im propozycji kandydatów. Informacje o członkach Klubu są dostępne w Bazie Stypendystów FNP. O ile to możliwe, należy kontaktować się z osobami zajmującymi się pokrewną dziedziną badań i pracującymi w tym samym albo pobliskim ośrodku naukowym. Informacje o potencjalnych kandydatach można przekazywać członkom Klubu od razu na tych samych formularzach, które są używane do formalnego zgłoszenia kandydata, jednakże decyzja o przedstawieniu kandydata do nagrody jest suwerenną decyzją członka Klubu. Wysłanie wypełnionego formularza do wybranego członka Klubu nie jest więc równoznaczne z formalnym zgłoszeniem kandydata do nagrody. Członkowie Klubu przesyłają swoje nominacje mailowo do Opiekuna Nagrody im. Artura Rojszczaka (NagrodaArtura@ksz-fnp.org).

WAŻNE: Termin składania nominacji przez członków Klubu upływa 31 stycznia każdego roku.

Etap II – ocena nominowanych kandydatów przez wszyskich członków Klubu
Członkowie Klubu zapoznają się ze zgłoszeniami nominowanych w pierwszym etapie kandydatów i każdy z oceniających ustala ich własny ranking. Oceny członków Klubu są sumowane. Troje najwyżej ocenionych kandydatów zostaje zakwalifikowanych do finału konkursu.

Etap III – finał konkursu
Finał konkursu odbywa się w czasie dorocznego zebrania Klubu Stypendystów, w jeden z weekendów majowych. Każdy z trojga finalistów wygłasza 20-minutowy referat, w którym prezentuje zarówno zainteresowania naukowe, jak i działania o charakterze społecznym. Laureat Nagrody zostaje wyłoniony w tajnym głosowaniu przez członków Klubu obecnych na zebraniu.

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych, tj. regulaminu, formularzy, trybu zgłaszania kandydatów, pomocy w kontaktach z członkami Klubu, itp. należy kierować do Opiekuna Nagrody (NagrodaArtura@ksz-fnp.org). Rolą Opiekuna jest formalna organizacja przebiegu konkursu. Nie może on nominować kandydatów do Nagrody.

Dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.
Informacje pochodzą ze strony: www.klub-fnp.pl

Kontakt

Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
ul. J.S. Bacha 7/606
02-743 Warszawa

NagrodaArtura@ksz-fnp.org

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
formularz