Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie43
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Nagroda im. Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza za debiut krytycznoliteracki

organizator:

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2017

Nagroda im. Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza za debiut krytycznoliteracki

Organizatorem Konkursu o Nagrodę im. Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza za książkowy debiut krytycznoliteracki jest Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki.

W konkursie przyznana zostanie jedna nagroda za debiutancką książkę o charakterze krytycznoliterackim (w tym przypadku kryterium debiutu nie wiąże się z wiekiem autora czy jego wcześniejszymi książkami o innym charakterze) poświęconą polskiej poezji XX i/lub XXI wieku, lub w istotnym powiązaniu z tym okresem.

Książki mogą być zgłaszane przez autorów, wydawców lub redakcje pism literackich. Każdy z tych podmiotów proszony jest o załączenie swoich danych kontaktowych. Oprócz zgłoszenia niezbędne jest przysłanie czterech egzemplarzy książki na adres Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 80–830 Gdańsk, ul, Chlebnicka 2 z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę im. Andrzeja K. Waśkiewicza”.

Nadesłane książki będzie oceniać powołane przez organizatora konkursu jury. Dla zwycięzcy Konkursu (autora książki) przewidziana jest nagroda finansowa. Wręczenie nagrody odbędzie się w trakcie gali wręczenia Honorowych Nagród GTPS – 23 czerwca 2017 r. w Gdańsku.

Propozycje do nagrody należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do 30 kwietnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). Obowiązująca data wydania: rok 2014 i 2015 rok. Książki nie będą zwracane.

Pełna dokumentacja jest dostępna na stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: gtps.art.pl

Kontakt

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
ul. Chlebnicka 2
80–830 Gdańsk
tel. 58 301 59 63
gtps09@wp.pl
gtps.art.pl