Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Myśl globalnie, działaj lokalnie" – konkurs literacki

organizator:

Wydział Środowiska, Urząd Miejski w Gliwicach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.06.2010

"Myśl globalnie, działaj lokalnie" – konkurs literacki

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gliwickich szkół i będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I – dla uczniów gimnazjum,
 • II – dla uczniów szkół średnich.

Celem konkursu jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za miejsce zamieszkania, nauki i wypoczynku, kształtowanie pożądanych postaw proekologicznych oraz wyrabianie nawyków prawidłowych zachowań w środowisku miejskim i przyrodniczym.

Ideą przewodnią konkursu jest tworzenie wśród mieszkańców miasta Gliwice trwałych nawyków i zachowań prawidłowego postępowania w najbliższym otoczeniu, troski o jego estetykę.
W konkursie chodzi o wzięcie na siebie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie oraz sposobach zachęcenia lokalnej społeczności do oszczędzania wody, energii elektrycznej oraz racjonalnej gospodarki odpadami.

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie w dowolnej formie literackiej (np. artykuł, sprawozdanie, wiersz, limeryk itp.) pracy pt.: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy.
Nadesłane prace muszę stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie.
Objętość artykułu nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4 (czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstępy: 1,5 wiersza).

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2010 r.

Prace należy wysłać na adres:

Wydział Środowiska
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Pracę pisemne należy złożyć w formie papierowej oraz na płycie CD wraz z kartą zgłoszenia oraz z podpisanym oświadczeniem.

Przy ocenie prac jury konkursu weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zawartość merytoryczną pracy – zakres przedstawionej wiedzy,
 • kreatywność, pomysłowość, oryginalność,
 • formę stylistyczną.

Laureaci konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach konkursu. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną wręczone na uroczystości podsumowania konkursów ekologicznych, które odbędzie się w czwartym kwartale 2010 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Informacje pochodzą ze strony www.um.gliwice.pl

Kontakt

Wydział Środowiska, Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. (32) 231 30 42
boi@um.gliwice.pl
www.um.gliwice.pl