Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci29
 • absolwenci28
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie11
 • artystyczne16
 • naukowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie28
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd10
 • inny1
Wróć do listy

Morze, nasze morze – konkurs plastyczny

organizator:

Liga Morska i Rzeczna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.06.2010

Morze, nasze morze – konkurs plastyczny

I. Cel konkursu
Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o:
– morzu i rzekach oraz ich gospodarczym wykorzystaniu
– ochronie środowiska naturalnego
– żeglarstwie
– Marynarce Wojennej RP
– zasłużonych dla Polski Ludziach Morza

II. Czas trwania konkursu
Od 15 marca 2010 do 1 czerwca 2010.

III. Uczestnicy
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Konkurs prowadzony jest w grupach:
1. Szkoły podstawowe
2. Szkoły ponadpodstawowe

IV. Przebieg konkursu.
Prace konkursowe przyjmowane są do dnia 1 czerwca 2010 roku. Prace należy przesyłać na adres:
Liga Morska i Rzeczna
ul. Długi Targ 11
80-828 Gdańsk
Do prac należy dołączyć zgłoszenie, które można pobrać na stronie organizatora.
Format prac do formatu A2 (60cm x 40cm), technika dowolna.
Na odwrocie pracy powinny być umieszczone następujące informacje:
– tytuł pracy
– krótka informacja o prezentowanej pracy
– imię i nazwisko autora, wiek, adres placówki lub szkoły wraz z telefonem
– imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
Prace dostarczone po dniu 1 czerwca 2010r. nie wezmą udziału w konkursie.
Prace konkursowe ocenione zostaną przez jury do dnia 10 czerwca 2010 roku.
Jury wybierze prace, które zostaną przedstawione na wystawie „Morze, nasze morze” w dniach 1-7 lipca 2010 roku.
Po 10 uczestników, autorów najlepszych prac wybranych przez jury zostanie zaproszonych do Gdańska w okresie od 1 lipca do 5 lipca 2010 roku. Organizator zabezpiecza dla wyróżnionych osób noclegi i wyżywienie. Dojazd do Gdańska na własny koszt.
Główną nagrodą jest udział w rejsie żaglowcem szkoleniowym Marynarki Wojennej ORP ISKRA. Główna nagroda przyznana zostanie w obu grupach. Oprócz Nagrody Głównej Jury przyzna wyróżnienia w postaci Dyplomów I EMCF oraz nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas koncerty I European Maritime Culture Festival na scenie na Zielonym Moście w dniu 4 lipca 2010.
Organizator zastrzega sobie podział nagród wg decyzji Jury/
Decyzje Jury są ostateczne.

Informacje pochodzą ze strony www.maritimeroots.pl

Kontakt

Liga Morska i Rzeczna
ul. Długi Targ 11
80-828 Gdańsk