Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Moje biegowe początki – konkurs literacki

organizator:

Wydawnictwo Inne Spacery

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2011

Moje biegowe początki – konkurs literacki

Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać tekst/utwór literacki opisujący początki przygody z bieganiem – pierwsze doświadczenia, impresje, motywacje, trudności i ich przezwyciężanie.

Objętość utworu powinna być nie mniejsza niż 1500 i nie większa niż 3000 znaków ze spacjami. Utwory należy nadesłać na adres poczty elektronicznej redakcja@innespacery.pl w pliku z roszczeniem .doc lub .txt.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie utworu na adres aredakcja@innespacery.pl w pliku z rozszerzeniem .doc lub .txt dołączenie do utworu oddzielnych plikach informacji zawierających następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • wiek
 • adres zamieszkania
 • telefon kontaktowy
 • zdjęcie przedstawiające uczestnika podczas biegu w pliku z rozszerzeniem .jpg lub .tif

Wysłanie utworu jest równoznaczne z:

 • wzięciem udziału w Konkursie
 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
 • oświadczeniem, iż Uczestnikowi przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do nadesłanego utworu, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej; uczestnik oświadcza, iż utwór nie narusza praw i uczuć osób trzecich

Za treść utworu całkowitą odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

Wysłanie utworu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie utworu w witrynie internetowej Organizatora www.innespacery.pl, udzielając mu w tym celu licencji niewyłącznej. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.

Zwycięzcami Konkursu zostaną dwie osoby wyłonione w dwóch kategoriach: Kobieta i Mężczyzna, którzy napiszą najciekawsze utwory literackie. Wyboru najciekawszych utworów dokona trzyosobowe jury wskazane przez Organizatora. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu Konkursu podejmuje jury Konkursu. Decyzje jury, co do wyboru zwycięzców, są nieodwołalne.

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wskazanie zwycięzcy nastąpi 17.03.2011 r. O wynikach Konkursu oraz wygraniu nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu – telefonicznie oraz listem poleconym. Informacje  o zwycięzcach będą również zamieszczone w serwisie www.innespacery.pl

W ramach nagrody zwycięzcy wezmą udział w profesjonalnej sesji fotograficznej, z której fotografia trafi na okładkę książki „Bieganie dla początkujących” autorstwa Richarda L. Browna oraz Joe Hendersona, którą Organizator opublikuje w maju 2011r. W ramach nagrody zwycięzcy otrzymają po 500 zł. Przekazanie nagrody nastąpi osobiście lub przelewem na wskazane przez zwycięzcę konto. Otrzymanie nagrody pieniężnej jest uwarunkowane wzięciem udziału w sesji fotograficznej.

Informacje pochodzą ze strony www.innespacery.pl

Kontakt

Wydawnictwo Inne Spacery
ul. Jarzębinowa 9
05-220 Zielonka
tel.: 790 407 427
redakcja@innespacery.pl
www.innespacery.pl