Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci43
 • absolwenci37
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne20
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie46
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd18
 • inny7
Wróć do listy

Moja Warszawa – Ogólnopolski Konkurs Poetycki

organizator:

Związek Literatów Polskich

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.10.2010

Moja Warszawa – Ogólnopolski Konkurs Poetycki

Związek Literatów Polskich ogłasza finansowany przez Biuro Kultury M.St. Warszawy otwarty konkurs poetycki „Moja Warszawa”.

Celem konkursu jest zgromadzenie nowych, oryginalnych wierszy o stolicy, jej historii i dniu dzisiejszym, jej mieszkańcach i wybitnych postaciach z nią związanych.

Konkurs jest otwarty – to znaczy, że mogą w nim wziąć udział poeci zrzeszeni w organizacjach pisarskich i nie zrzeszeni.

Na konkurs należy nadesłać zestaw składający się z 3-5 wierszy w pięciu egz. (maszynopis lub wydruk komputerowy) opatrzonych godłem. To samo godło powinno się znaleźć na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko i dokładny adres autora. Każdy uczestnik konkursu ma prawo nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Prace należy nadsyłać w terminie do 30 października 2010 roku na adres:

Związek Literatów Polskich
Krakowskie Przedmieście 87/89
00-079 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Moja Warszawa”

Konkurs rozstrzygać będzie powołane przez ZLP jury składające się z poetów, krytyków i literaturoznawców. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie listopada br.

Nagrody w konkursie:

 • I 2.500 zł
 • II (dwie) po 1500 zł
 • III (trzy) po 1000 zł
 • trzy wyróżnienia po 500 zł

Wręczenie nagród połączone z koncertem poetycko muzycznym odbędzie się w Warszawskim Domu Literatury w pierwszej połowie grudnia 2010 r. Laureaci zostaną powiadomieni o uroczystości odpowiednio wcześniej; nie przewiduje się wysyłania nagród pocztą, obecność więc nagrodzonych i wyróżnionych gwarantuje im otrzymanie nagrody.

Wiersze nagrodzone, wyróżnione oraz pozostałe, wybrane przez jury zostaną opublikowane w okolicznościowej antologii. Ich autorzy swoim uczestnictwem w konkursie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie utworów w tej publikacji oraz w czasie okolicznościowych uroczystości warszawskich.

Dokładniejszych informacji o konkursie zasięgnąć można telefonicznie (22) 828 39 19 lub pocztą elektroniczną owzlp@o2.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.literaci.eu

Kontakt

Związek Literatów Polskich
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
00-079 Warszawa
tel.: 22 826 57 85
owzlp@o2.pl
www.literaci.eu