Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Moja sportowa Praga – konkurs fotograficzny

organizator:

Sport Evolution Sp.j.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 23.03.2011

Moja sportowa Praga – konkurs fotograficzny

Celem konkursu jest:

 • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki
 • ukazanie sportowego charakteru Pragi

W konkursie może brać udział każdy za wyjątkiem członków Jury, Organizatorów oraz osób z nimi spokrewnionych.

Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie dwie fotografie. Tematyka zdjęć – tematem jest ukazanie sportowego charakteru Pragi. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej.

Fotografie należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście na adres:

ul. Wernyhory 8a
02-727 Warszawa

bądź też wysłać e-mailem pod adres: foto@biegzoo.pl

Specyfikacja techniczna nadsyłanych prac:

 • odbitki formatu minimum 10×15 cm lub większe oraz w postaci cyfrowej na nośnikach CD
 • e-mailem – maksymalne wymiary 1000 x 1000 px, format .jpg

W przypadku dostarczenia prac pocztą, kurierem bądź też osobiście, każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie następującymi danymi: imię, nazwisko, numer tel., adres autora oraz miejsce, w którym fotografia została zrobiona. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. W przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej na nośnikach typu pendrive lub płyty CD powyższe dane dotyczące każdego ze zdjęć mogą być zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem. W przypadku dostarczenia prac drogą e-mailową należy podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer tel., adres, miejsce zrobienia fotografii).

Drogą e-mailową oraz drogą tradycyjną tzn. pocztą, kurierem oraz osobiście należy dostarczyć informację z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego Moja sportowa Praga” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz na stronach internetowych Organizatora.

Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie lub dostarczają zeskanowane oświadczenie wraz ze zgodą rodziców na adres e-mail: foto@biegzoo.pl

W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy etap potrwa do 23 marca. Do tego dnia należy przesłać zdjęcia konkursowe, na podstawie których jury wyłoni 20 finalistów. Ich zdjęcia zostaną zaprezentowane w Centrum Handlowym Warszawa-Wileńska podczas wystawy pt. „Moja sportowa Praga”, w dniach 30.III – 14.IV. Drugi etap, z udziałem 20 finalistów, zostanie rozegrany 16.04.2011 podczas III Biegu Dookoła ZOO. W tym etapie zostanie wyłoniona trójka zwycięzców, na podstawie zdjęć zrobionych podczas biegu. Zdjęcia zostaną zaprezentowane podczas drugiej wystawy w CH Warszawa-Wileńska w dniach 20.IV – 8.V.2011.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora telefonicznie, a lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Biegu Dookoła ZOO na www.biegzoo.pl Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 16 kwietnia 2011 r. podczas Biegu Dookoła ZOO. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 20.IV.2011 w CH Warszawa-Wileńska podczas wernisażu; uroczystego otwarcia drugiej wystawy.

Nagrodą za zajęcie I i II miejsca jest voucher na czteromiesięczny kurs fotografii tradycyjnej i cyfrowej w Warszawskiej Szkole Fotografii. Za zajęcie III miejsca jest voucher na dwumiesięczny kurs podstaw fotografii w Warszawskiej Szkole Fotografii. Nagrodą dla 20 finalistów Konkursu jest zaprezentowanie wybranych przez Jury ich zdjęć podczas dwóch wystaw w CH Warszawa-Wileńska pt. „Moja sportowa Praga”.

Terminy wystaw:

 • 30.III – 15.IV.2011 – 20 najlepszych prac z pierwszego etapu konkursu
 • 20.IV – 8.V.2011 – najlepsze zdjęcia z drugiego etapu oraz prace zwycięzców

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs w różnych miejscach. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć.

Informacje  pochodzą ze strony www.biegzoo.pl

Kontakt

Sport Evolution Sp.j.
ul. Wernyhory 8A
02-727 Warszawa

info@biegzoo.pl
www.biegzoo.pl