Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci62
 • absolwenci64
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne4
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie65
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Moja Manga

organizator:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2013

Moja Manga

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Moja Manga”, w którym główną nagrodą jest laptop. Wyróżnione przez jury prace również zostaną nagrodzone.

Poniżej Regulamin Konkursu

Organizatorem Konkursu dalej zwanego „Konkursem” jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul.Sienkiewicza 9.

Cel Konkursu.
Celem Konkursu jest stworzenie platformy umożliwiającej wymianę myśli, wiedzy i doświadczeń dotyczących rysunku japońskiej Mangi w ramach festiwalu artIMPLANTspołeczny organizowanego przez Społeczną Akademie Nauk w Łodzi. Konkurs propaguje także wartości plastyczne poprzez promocję zainteresowań i fascynacji plastycznych japońską Mangą wśród polskiej młodzieży.

Temat Konkursu.
Tematem konkursu jest forma rysunku Mangi zrealizowana według własnej interpretacji i stylizacji.

Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac.

 • Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie oraz absolwenci szkół średnich, którzy nie ukończyli 24 roku życia i nie są studentami uczelni plastycznych.
 • Moja Manga to konkurs prac plastycznych dwuwymiarowych przedstawiający osobistą prezentację lub interpretację dowolnej postaci występującej w rysunkach Mangi.
 • Może to być postać stworzona przez autora, bez odniesienia do już istniejących postaci, zachowujący rozpoznawalną konwencję stylu Mangi
 • Wysoko oceniany będzie osobisty indywidualny wkład w prace zgłoszone na konkurs Moja Manga.
 • Nie może to być kopia istniejących postaci lub rysunków.
 • Mogą to być stworzone pojedyncze postacie lub forma komiksu.
 • W Konkursie oceniane będą prace wykonane w każdej technice zarówno tradycyjnej (ołówek, kredki, akwarela, tempera, gwasz, kolaż…), jak i technikach obrazu cyfrowego (np. Photoshop) przyjmujące formę: rysunku, obrazu, komiksu, grafiki, ilustracji.
 • Format zgłaszanych prac nie może być mniejszy niż A5 i większy niż A3.
 • Na konkurs można nadesłać 3 prace pojedyncze lub 3 cykle.
 • W konkursie oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie.
 • Prace należy przekazywać Organizatorowi do do 31 marca 2013 roku.
 • Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.
 • Prace przesłane drogą mailową proszę zapisać w formacie JPG, rozdzielczość 300 dpi, o najdłuższym boku 15 cm.
 • Oceniane będą tylko prace przesłane w oryginale wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia lub drogą mailową na adres: mojamanga@spoleczna.pl lub dostarczone w oryginale do 31 marca 2013 roku na adres: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Łódź ul. Sienkiewicza 9.
 • Błędnie wypełniona Karta Zgłoszenia, nie podpisany REGULAMIN KONKURSU „Moja Manga” lub praca nie spełniająca warunków konkursu nie będzie oceniana.
 • Prace przesłane w oryginale lub drogą mailową muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz datą urodzenia.
 • Przekazanie prac następuje za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu lub indywidualnie przez uczniów na adres Organizatora wskazany w regulaminie. Przekazanie prac Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich z dopiskiem Konkurs „Moja Manga” na adres: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ul. Sienkiewicza 9 lub na adres e-mail: mojamanga@spoleczna.pl.
 • Za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia pracy na w/w adres (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia firm przesyłkowych w doręczaniu przesyłek!)

Organizacja i przebieg Konkursu.

 • Oceniane będą tylko te prace, które spełniły warunki konkursu.
 • Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdą eksperci z dziedziny sztuki oraz przedstawiciele Społecznej Akademii Nauk (prof. Kyo Hoshino, rysownik Mangi Yoshiyasu Tamura, dr Dora Hara, dr Milena Romanowska i Aleksandra Jackiewicz sekretarz Konkursu).
 • Organizator wyłania laureatów Konkursu nie później niż do 15 maja 2013 roku.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w Internecie, mediach oraz poprzez ich prezentację w formie wystawy.

Nagrody.
Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe:
– Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu w terminie do 15 maja 2013 roku.

Informacje pochodzą ze strony mojamanga.spoleczna.pl

Kontakt

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
ul. Sienkiewicza 9
90-011 Łódź

mojamanga@spoleczna.pl
mojamanga.spoleczna.pl