Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci54
 • absolwenci50
 • doktoranci13
 • naukowcy7
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • artystyczne29
 • naukowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie54
 • międzynarodowe10
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd21
 • inny1
Wróć do listy

Mój rozwój – warunkiem satysfakcjonującego życia w społeczeństwie – konkurs literacki

organizator:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 30.01.2010

Mój rozwój – warunkiem satysfakcjonującego życia w społeczeństwie – konkurs literacki

Wydział Prewencji KWP w Opolu w ramach programu profilaktycznego Narkotyki – Teraźniejszość bez Przyszłości, przy współudziale Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty ogłosza czwartą już edycję konkursu literackiego pod hasłem : Mój rozwój – warunkiem satysfakcjonującego życia w społeczeństwie.Konkurs skierowany jest do młodzieży  wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych woj. opolskiego.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości w zakresie zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw, motywacji i umiejętności spędzania wolnego czasu, jak również pobudzenie rozwoju osobistego oraz integracja młodych ludzi.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie sie w marcu 2010r.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

W tym roku tematami prac pisemnych są:

1. Dlaczego się boję współczesnego świata.
2. Mój czas wolny – alternatywy dla środków psychoaktywnych.
3. Przyjaźń jako wartość w kontaktach międzyludzkich.

Warunki uczestnictwa:

Prace uczestników konkursu należy przesłać na niżej wymieniony adres
do 30 stycznia 2010  roku
z dopiskiem : konkurs literacki w ramach programu: „ Narkotyki Teraźniejszość – Bez Przyszłości”

Kuratorium Oświaty,ul. Piastowska nr 14, 45-082 Opole

1· W konkursie literackim mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych woj. opolskiego,
2· Objętość pracy nie może przekraczać 3 stron formatu A4,
3· Praca musi być czytelna, zawierać tytuł, a na odwrocie imię i nazwisko autora, wiek,  nazwę szkoły i jej adres

Szczegółowy regulamin dostęny jest pod adresem: regulamin

Informacje pochodzą ze strony:
www.opolska.policja.gov.pl

Kontakt

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole
(077) 427 19 00

www.opolska.policja.gov.pl